Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013

Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΣΑΜΑΡΑ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ...ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ...ΚΑΝΟΝΙΚΑ!

ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΟΡΘΙΟ

Προχωρούν σε κατασχέσεις εισοδημάτων και επιστροφών φόρων ακόμη και για χρέη που δεν έχουν ακόμη καταστεί ληξιπρόθεσμα. Έχουν ξεσαλώσει τελείως στο υπουργείο Οικονομικών και δεσμεύουν όποιο λογαριασμό βρουν… μπροστά τους.
Από τη συγκεκριμένη διαδικασία δεν γλιτώνουν ούτε όσοι έχουν λαμβάνειν επιστροφή φόρου κάτω των 1.500 ευρώ και την ίδια στιγμή χρωστούν «χαράτσια» ακινήτων και δόσεις φόρου εισοδήματος.
Με την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 11 του νόμου 3943, η οποία ψηφίστηκε το Μάρτιο του 2011 προβλέπεται δε ότι οι φορολογικές αρχές μπορούν να προχωρήσουν και σε κατασχέσεις αγροτικών επιδοτήσεων και επιστροφών φόρου για να εισπράξει εφάπαξ χρέη προς το Δημόσιο που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα.

Δεν γλυτώνουν ούτε οι επιδοτήσεις που λαμβάνουν οι αγρότες, οι οποίες παρακρατούνται για την εξόφληση των οφειλών τους προς την Εφορία και τα Ταμεία.
Η διάταξη του άρθρου 11 του ν. 3943/2011 τέθηκε σε ουσιαστική εφαρμογή τις αρχές του 2012 με εγκύκλιο που εξέδωσε η τότε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Η εν λόγω εγκύκλιος μεταξύ άλλων προέβλεπε τα εξής:
- Για να διενεργηθεί συμψηφισμός απαιτήσεων κατά του Δημοσίου με οφειλές προς αυτό θα πρέπει τα χρέη πρέπει να είναι βεβαιωμένα στο Δημόσιο με τη «στενή» έννοια του όρου και οι απαιτήσεις του οφειλέτη να προέρχονται επίσης από το Δημόσιο με τη «στενή» έννοια του όρου. Π.χ. συμψηφισμός μπορεί να γίνει μεταξύ οφειλής από ΦΠΑ και απαίτησης του οφειλέτη από την υπηρεσία κάποιου υπουργείου ή από κάποιο Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Δεν συμψηφίζονται σε καμία περίπτωση απαιτήσεις κατά του Δημοσίου με οφειλές που είναι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. υπέρ τρίτων (π.χ. υπέρ ΝΑΤ, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κ.λπ.).
- Σε συμψηφισμό υπόκεινται οι βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, είτε είναι ληξιπρόθεσμες είτε όχι. Επίσης σε συμψηφισμό υπόκεινται οι βεβαιωμένες οφειλές που τελούν σε δικαστική ή διοικητική αναστολή ή καταβάλλονται τμηματικά, λόγω υπαγωγής τους σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή σε έκτακτη ρύθμιση βάσει νόμου. Στην περίπτωση αυτή ο συμψηφισμός δεν γίνεται μόνο με την πρώτη ανεξόφλητη δόση αλλά υποχρεωτικά με όλο το ποσό της οφειλής προς το Δημόσιο.
- Συμψηφισμός μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα, δηλαδή χωρίς να εκφράσει σχετική επιθυμία (χωρίς να υποβάλει τη σχετική αίτηση-δήλωση) ο δικαιούχος της απαίτησης κατά του Δημοσίου. Ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός επιτρέπεται ακόμη και για μη ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις τμηματικής εξόφλησης. Ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, διενεργείται και σε περίπτωση που ο οφειλέτης είναι ταυτόχρονα και δικαιούχος επιστροφής φόρου ή άλλης χρηματικής απαίτησης κατά του Δημοσίου μικρότερης των 1.500 ευρώ.
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου