Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΠΟΥ ΘΑ ΒΟΥΤΑΤΕ ΤΙΣ ...ΚΟΡΜΑΡΕΣ ΣΑΣ!

Προσοχή: Δείτε τις 55 παραλίες της Αττικής που δεν πρέπει να κολυμπήσετε γιατί είναι μολυσμένες!!!

Συνολικά 151 παραλίες του Nομού Αττικής και των γύρω περιοχών μπήκαν εφέτος στο μικροσκόπιο του ΠΑΚΟΕ, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε κατά πόσο τα νερά στα οποία επιλέγουμε να κολυμπήσουμε είναι καθαρά, λιγότερο καθαρά ή ακόμη και απολύτως ακατάλληλα, καθώς έχουν μικροβιακό φορτίο εκτός των επιτρεπόμενων ορίων.... 
 
Μία στις τρεις παραλίες που ελέγχθηκαν από το ΠΑΚΟΕ  το 2015 βρέθηκε ακατάλληλη  

Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών προχώρησε και το 2015, για 36η χρονιά, στην πραγματοποίηση εκτεταμένων δειγματοληψιών και αναλύσεων στα μικροβιολογικά εργαστήρια που διαθέτει. Οι μετρήσεις διενεργήθηκαν από τις 2 έως και τις 25 Μαΐου, και οι τιμές που εμφανίζονται δίπλα σε κάθε περιοχή είναι το αποτέλεσμα τριπλής δειγματοληψίας από κάθε σημείο, έτσι ώστε να περιοριστεί δραματικά -σύμφωνα με το ΠΑΚΟΕ- ο παράγοντας της «τυχαιότητας», κάτι το οποίο συμβάλλει στην αξιοπιστία αλλά και στην ακρίβεια του αποτελέσματος. Υπενθυμίζεται ότι το ΠΑΚΟΕ διαθέτει ιδιόκτητα πιστοποιημένα εργαστήρια. 

Τα αποτελέσματα Αξίζει να σημειωθεί πως από τα 151 σημεία που ελέγχθηκαν 96 θάλασσες κρίθηκαν κατάλληλες (63,6%) (σε διάφορες διαβαθμίσεις), ενώ 55 (36,4%) ήταν αυτές στις οποίες δεν θα έπρεπε ούτε καν να πλησιάζουμε. 

Σύνολο σημείων δειγματοληψίας: 151
Κατάλληλες παραλίες: 96 (63,6%)  
Ακατάλληλες παραλίες: 55 (36,4%) 

Στους παρακάτω πίνακες, που αφορούν στις ακτές της Αττικής, του Ευβοϊκού και του Κορινθιακού, δεν φαίνεται απλώς η καταλληλότητα ή μη της κάθε ακτής, αλλά και ο βαθμός της όποιας καθαρότητας, καθώς παρατίθενται αναλυτικά και οι τιμές για τα κολοβακτηρίδια και τον εντερόκοκκο ανά όγκο νερού. 

Με γνώμονα τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων το ΠΑΚΟΕ κάνει την κατανομή στις παραλίες χαρακτηρίζοντάς τιςΚατάλληλες (Κ) για κολύμβηση και Ακατάλληλες (Α). 

  


Μολυσμένες οι περισσότερες ακτές της ΣαλαμίναςΣύμφωνα με το ΠΑΚΟΕ, οι δειγματοληψίες στη Σαλαμίνα πραγματοποιήθηκαν στις 20/05/2015. Οι αναλύσεις έγιναν στα πιστοποιημένα εργαστήρια του Κέντρου από τις 20/5/2015 έως τις 22/05/2015.

Τα αποτελέσματα αναφορικά με την καταλληλότητα των υδάτων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Ακατάλληλες θάλασσες
– όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία, διυλιστήρια, διαλυτήρια πλοίων κ.ά.
– οι παραλίες από τον Φάρο Αυλίδας μέχρι Χαλκούτσι σε ποσοστό 51%
– οι παραλίες από το Χαλκούτσι έως τους Αγίους Αποστόλους σε ποσοστό 26,1%.
– η περιοχή από τον Πειραιά έως το Καβούρι με ποσοστό ακατάλληλων ακτών 59,8%
– στην περιοχή του Σαρωνικού από τη Βουλιαγμένη έως το Σούνιο βρέθηκαν ακατάλληλες παραλίες σε ποσοστό 34,2%.
– στην ανατολική Αττική από τον Σχοινιά έως το Λαύριο κρίθηκε το 23,3% των ακτών ακατάλληλο σε σύνολο 31 ακτών που αναλύθηκαν.
– στη δυτική Αττική από το Πέραμα έως την Κόρινθο το ποσοστό των ακατάλληλων ακτών ανέρχεται σε 39,3%.


Ο κίνδυνος για την υγεία από τους εντερόκοκκους

Οι εντερόκοκκοι («εντερικοί κόκκοι») είναι μικροοργανισμοί και συγκεκριμένα βακτήρια. Η ποιότητα του θαλασσινού νερού εξαρτάται και από την ποσότητα των βακτηρίων αυτών που υπάρχουν.

Σύμφωνα με την ιατρική κοινότητα, η αυξημένη ποσότητα εντερόκοκκων στο νερό που κολυμπάμε μπορεί να προκαλέσει:

– ουρολοιμώξεις
– μικροβιαιμία/ενδοκαρδίτιδα (τόσο σε προσθετικές όσο και σε ακέραιες βαλβίδες)
– ενδοκοιλιακές και πυελικές λοιμώξεις. Σπανιότερα λοιμώξεις τραυμάτων, εγκαυμάτων, μηνιγγίτιδα και νεογνική σήψη.

Χωρίς νομοθετικό πλαίσιο οι γαλάζιες σημαίες καταγγέλλει το ΠΑΚΟΕ

Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, στην ενημέρωση που στέλνει προς τον Τύπο σχετικά με την έρευνα των κατάλληλων και ακατάλληλων παραλιών, επισυνάπτει και έγγραφο στο οποίο καταγγέλλει τη διαδικασία με την οποία αποκτούνται οι γαλάζιες σημαίες.

Παρατίθεται αυτούσιο το κείμενο, όπως το έστειλε το Κέντρο στα μέσα ενημέρωσης:

«H Eλληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ) εκµεταλλευόµενη την ανυπαρξία νοµοθετικού πλαισίου σε ό,τι αφορά το πρόγραµµα «Γαλάζιες Σηµαίες» χρηµατοδοτείται από όλους τους φορείς που θέτουν υποψηφιότητα γι’ αυτές καθώς και από χορηγούς που στηρίζουν το πρόγραµµα. Επιπλέον χωρίς να διαθέτει δικά της πρωτογενή στοιχεία χρησιµοποιεί δωρεάν, αυτά που παράγει η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων (Κ.Υ.Υ) του ΥΠΕΚΑ, χρηµατοδοτούµενη από τους Έλληνες Φορολογούµενους Πολίτες.

Χωρίς νοµική υπόσταση είναι το πρόγραµµα «Γαλάζιες Σηµαίες» που υλοποιείται κάθε χρόνο από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ), που είναι ο «επίσηµος φορέας», ο «εθνικός συντονιστής», αφού σύµφωνα µε ενδελεχή έρευνα που έκανε το ΠΑΚΟΕ, σε βάσεις νόµων και νοµολογίας της ηµεδαπής (νοµική σελίδα του ΣτΕ, νοµική ιστοσελίδα «νόµος»)δεν προέκυψε κάποιο ελληνικό νοµοθέτηµα ή απόφαση Ελληνικού ∆ικαστηρίου που να διέπει ή να αναφέρεται στο πρόγραµµα «Γαλάζιες Σηµαίες».

Επιπλέον σε έρευνα και στη νοµική βάση της Ε.Ε την CELEX, δεν βρέθηκε κάποιος κανονισµός ή οδηγία που να διέπει συγκεκριµένα τη λειτουργία του προγράµµατος αυτού. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι στο ως άνω πρόγραµµα, το οποίο δηµιούργησε και υλοποιεί η FEE (Foundation for Environmental Education) οι ∆ήµοι, οι Κοινότητες και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, συµµετέχουν «εθελοντικά», στη βάση ενός γενικού πλαισίου παροχής συνδροµής στη δράση της ΜΚΟ, Ε.Ε.Π.Φ και όχι στη βάση συγκεκριµένου νοµικού πλαισίου που διέπει τη δράση και εφαρµογή του προγράµµατος.

Συγκεκριµένα η ΜΚΟ, FOUNDATION FOR ENVIROMENTAL EDUCATION (F.E.E.) επιλέγει από κάθε χώρα µέλος που επιθυµεί να συµµετάσχει στο πρόγραµµα, µια περιβαλλοντική οργάνωση, µε βάση τα κριτήρια που αυθαίρετα η ίδια έχει θέσει. Από την Ελλάδα έχει επιλέξει την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (Ε.Ε.Ε.Π.Φ. ) η οποία όµως ουδεµία σχέση έχει µε τις θάλασσες και δεν διαθέτει δικά της διαπιστευµένα εργαστήρια για να διεξάγει δειγµατοληψίες. Η οργάνωση αυτή µαζί µε τους «επιθεωρητές» της F.E.E. ελέγχουν τους φορείς που σήµερα εκµεταλλεύονται τις παραλίες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, δηλαδή τους δήµους και τους ξενοδόχους που πληρώνουν την Ε.Ε.Π.Φ για να αποκτήσουν τη γαλάζια σηµαία, για το αν πληρούν τα δικά τους κριτήρια.

Πως όµως να εµπιστευτεί κανείς ένα πρόγραµµα που δεν είναι κατοχυρωµένο νοµικά και επιπλέον λειτουργεί πάνω σε µια αυθαίρετη βάση κριτηρίων που κανείς δεν ελέγχει εκτός από τους ίδιους τους φορείς που συµµετέχουν στο πρόγραµµα;

Κι όµως τα µεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη σηµασία στην «Γαλάζια Σηµαία», αφού αυτή προβάλλεται από τους ξενοδόχους που συµµετέχουν στο πρόγραµµα ως κριτήριο για την «καλή κατάσταση» της ακτής.

Οι διαδικασίες του προγράµµατος
Οι επιθεωρητές της ΕΕΠΦ και του FEE ελέγχουν στο διάστηµα του καλοκαιριού, εκ των υστέρων, αφού έχουν δοθεί οι γαλάζιες σηµαίες, τη συµµόρφωση µε τα κριτήρια του προγράµµατος, επισηµαίνοντας προβλήµατα και παραλείψεις που µπορεί να οδηγήσουν σε προσωρινή ή και οριστική υποστολή της Γαλάζιας Σηµαίας και απόσυρση της ακτής ή της µαρίνας από την διεθνή και ελληνική ιστοσελίδα του προγράµµατος

Οι αξιολογήσεις των Επιθεωρητών λαµβάνονται σοβαρά υπόψη από την Εθνική Επιτροπή Κρίσεων, που απαρτίζεται από µέλη της Ε.Ε.Π.Φ, του ΥΠΕΧΩ∆Ε, της ΚΕ∆ΚΕ, η οποία µάλιστα προτείνει τους ΟΤΑ και τους ξενοδόχους, δηλαδή Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει.

Με βάση την αρχή «Κράτος εν Κράτει» που λειτουργεί µέχρι σήµερα στο πρόγραµµα «Γαλάζιες Σηµαίες», εµείς ως ΠΑΚΟΕ, προτείνουµε τη σύσταση πενταµελούς επιτροπής, µε 4 άτοµα από ΥΠΕΚΑ, υπουργείο Ναυτιλίας, υπουργείο Τουρισµού, υπουργείο Ανάπτυξης και έναν εκπρόσωπο από ΜΚΟ που να έχει ασχοληθεί µε το θέµα. Αυτή η επιτροπή θα προγραµµατίζει, συντονίζει και ελέγχει τη διαδικασία ελέγχου των ακτών κολύµβησης της χώρας. Επίσης ζητάµε να προταθεί από το ΥΠΕΚΑ να αλλάξουν οι δια «βίου» φορείς που διαπλέκονται στο σύστηµα µε ανοικτές διαδικασίες εισόδου νέων φορέων.

Επειδή πιστεύουµε στη ∆ηµοκρατία, την Κοινωνική ∆ικαιοσύνη και την ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ χωρίς αποκλεισµούς και περιορισµούς στη διαχείριση της φύσης, χωρίς τα καθαρά εµπορικά κριτήρια που βάζει ο «θεσµός» των γαλάζιων σηµαιών, γι` αυτό υποστηρίζουµε ότι η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών σ` όλους τους χώρους που µπορεί να απολαύσουν τις οµορφιές της Ελληνικής φύσης ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥΣ.

ΤΑ ΑΥΘΑIΡΕΤΑ ΚΡΙΤHΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΟΣ
Τα κριτήρια του διεθνούς προγράµµατος που αφορούν µόνο οργανωµένες παραλίες και όχι ακτές που µπορεί να έχουν καλύτερη ποιότητα νερού αλλά δεν έχουν ξαπλώστρες, συνοψίζονται στις εξής κατηγορίες:

• Ποιότητα των νερών κολύµβησης, που επιβεβαιώνεται µε δειγµατοληπτικούς ελέγχους 2 φορές το µήνα ανά 15-17 µέρες, κατά τη διάρκεια της κολυµβητικής περιόδου (1/6 –31/10) από διαπιστευµένα εργαστήρια που συνεργάζονται µε την Κ.Υ.Υ η οποία και παρέχει όλα τα στοιχεία δωρεάν.
Η Ε.Ε.Π.Φ όµως χρησιµοποιεί τα στοιχεία αυτά που είναι διαθέσιµα σε όλους στην ιστοσελίδα της Κ.Υ.Υ και στη συνέχεια, παράνοµα, τα εµπορεύεται.

• Μη απόρριψη στην περιοχή βιοµηχανικών και αστικών λυµάτων, χωρίς κατάλληλη επεξεργασία. Αυτό όµως δεν είναι σε θέση να το ελέγξουν αφού δεν κάνουν αυτοψίες στην κάθε περιοχή, ώστε να διαπιστώσουν αν πραγµατικά τηρείται αυτό το κριτήριο.

• Επαρκείς κάδοι απορριµµάτων, που αδειάζονται σε τακτά διαστήµατα. Στις περισσότερες οργανωµένες ακτές τα σκουπίδια ξεχειλίζουν έξω από τους κάδους.
• Συνεχής, περιοδικός καθαρισµός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κ.λ.π.

• Οργάνωση ακτής.

• Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των νερών κολύµβησης, µε την ανάρτηση των αποτελεσµάτων µικροβιολογικών αναλύσεων στον πίνακα ανακοινώσεων των ακτών. Και εδώ πάλι στηρίζονται στα αποτελέσµατα της Κ.Υ.Υ αφού η ίδια η Ε.Ε.Π.Φ ουδέποτε έχει ασχοληθεί µε δειγµατοληψίες και ούτε έχει καµία σχέση µε τη µόλυνση των θαλασσών. Είναι µία εταιρία που κατά κύριο λόγο ασχολείται µε τα δάση.

• Σχέδια δράσης για την αντιµετώπιση τυχόν θαλάσσιας ρύπανσης εξ` ατυχήµατος µε άµεση ενηµέρωση του κοινού.

• Απαγόρευση της κίνησης οχηµάτων και µοτοποδηλάτων στην ακτή.

• Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, µε ελεγχόµενο σύστηµα αποχέτευσης.

• Εκπαιδευµένοι ναυαγοσώστες σε υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας ή άµεση πρόσβαση σε τηλέφωνο για περίπτωση ανάγκης, σωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες.

• Προσφορά υπηρεσιών σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑµΕΑ).

• Έντυπες πληροφορίες και οδηγίες για την ακτή, καθώς και για περιοχές µε ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον, χλωρίδα και πανίδα, στον παράκτιο χώρο. Το φυσικό αυτό περιβάλλον του παράκτιου χώρου, τις περισσότερες φορές «παραβιάζεται» από τις δραστηριότητες των ξενοδοχείων.

• Αναφορά στην οργάνωση δραστηριοτήτων του διαχειριστή ακτής, που να προβάλλουν ενεργά το ενδιαφέρον του για το φυσικό περιβάλλον της ακτής και την ανάγκη προστασίας του. Από πότε οι ξενοδόχοι ασχολήθηκαν ενεργά µε το φυσικό περιβάλλον και την προστασία του;
Τα ως άνω γνωστοποιήθηκαν µεταξύ άλλων σε επιστολή που έστειλε το ΠΑΚΟΕ, στον κ. Ανδρεαδάκη, ειδικό Γραµµατέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, στις 11/1/2010. Και µε καλή πίστη στα πλαίσια µιας συνεργασίας µε την Ε.Ε.Π.Φ που είχε ξεκινήσει από την Εσπερίδα που είχαν διοργανώσει οι «LIONS» και στην οποία συµµετείχαµε, το ΠΑΚΟΕ παρέδωσε ιδιόχειρα αντίγραφο της επιστολής αυτής στον γραµµατέα της Ε.Ε.Π.Φ, κ. Κόλλα.

Η ΑΝΤΙ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚH ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Στη συνέχεια η Ε.Ε.Π.Φ στις 8 Μαρτίου του 2010 µας έστειλε την απάντησή της σε αυτά που προτείναµε. Το ανήθικο στην απάντηση αυτή είναι ότι κοινοποιήθηκε εντελώς αντιδεοντολογικά και στον κ. Ανδρεαδάκη, ο οποίος δεν γνώριζε ότι είχαµε δώσει αντίγραφο της αρχικής µας επιστολής και στην Ε.Ε.Π.Φ. Και για του λόγου το αληθές σας παραθέτουµε την επιστολή της Ελληνικής Εταιρίας της Φύσης.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ … ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ
Σε απάντηση της απαράδεκτης αυτής επιστολής της Ε.Ε.Π.Φ, το ΠΑΚΟΕ, απάντησε: Η επιστολή σας, ήρθε σαν κεραυνός «εν αιθρία» διότι:

α. Κοινοποιείται και στον κύριο Ανδρεαδάκη, µιας και ο ίδιος γνώριζε ότι η ενηµέρωση αυτή ήταν ένα σηµείωµα που απευθυνόταν αποκλειστικά σ` αυτόν. Για µας, αυτή σας η ενέργεια είναι επιπόλαιη και αντιδεοντολογική µιας και θελήσατε να υποβαθµίσετε το ΠΑΚΟΕ ενώπιον του Ειδικού Γραµµατέα.

β. Σας είναι, ελπίζουµε, γνωστό εδώ και τριάντα χρόνια ότι το ΠΑΚΟΕ, στα δικά του πιστοποιηµένα εργαστήρια πραγµατοποιεί κάθε χρόνο δειγµατοληψίες, µετρήσεις και αναλύσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας, αλλά ιδιαίτερα στον Αργοσαρωνικό, Κορινθιακό, Ευβοϊκό, Παγασητικό κ.α. για την ποιότητα των νερών κολύµβησης και τα αποτελέσµατα αυτά, δηµοσιεύει στα ΜΜΕ.

Έτσι λοιπόν η αναφορά σας µε την φράση «εκ του νόµου αποκλειστική αρµοδιότητα», εάν εσείς την αποδέχεστε καταργεί την έννοια του άρθρου 24 του Συντάγµατος, αλλά και την ουσιαστική παρέµβαση του θεσµού των ΜΚΟ.
Ως εκ τούτου, γιατί υιοθετείτε την µη νοµιµoποιηµένη διαδικασία που ακολουθείτε στην οριοθέτηση των «γαλάζιων σηµαιών»; Και δεν γνωρίζουµε κατά πόσο έχετε το δικαίωµα να χρησιµοποιείτε τον όρο «Εθνικός Συντονιστής» µιας και δεν έχετε την νόµιµη υπόσταση από το Ελληνικό ∆ίκαιο.
Όταν αναφέρεστε στη λέξη «συνεργασία» δεν γνωρίζουµε κατά πόσον έχει υπογραφεί προγραµµατική ή άλλη σύµβαση µεταξύ της Κ.Υ.Υ. (τρία χρόνια λειτουργίας µόνο) και του φορέα που εκπροσωπείτε; Εάν ναι, τότε σας ζητάµε να δει το φως της δηµοσιότητας, µιας και τα αποτελέσµατα του φορέα αυτού για να παραχθούν τα πληρώνει ο ελληνικός λαός.

γ. Στο τρίτο µέρος της επιστολής σας, αναφέρεστε ότι «στηριζόµενοι στην µέχρι σήµερα υφιστάµενη κατάσταση παραθέτουµε τα γεγονότα και αναφερόµαστε µε προσωπικές εκτιµήσεις και παρατηρήσεις» στην νόµιµη µορφή του θεσµού, µιας και τέτοια νοµική υπόσταση δεν ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ, πράγµα που σαφώς γνωρίζετε. Η θέση µας και όχι µόνο η δική µας, αλλά και της Πενταµελούς Γραµµατείας των εκατόν τριάντα δύο (132) ΜΚΟ που εκπροσωπούµε, είναι σαφής και δεν είναι αυτή που απλά έγινε ως σκέψη πρότασης προς το ΥΠΕΚΑ.

Επειδή το έργο σας είναι σηµαντικό – για σας – αλλά βασικά στηρίζεται σε καθαρά ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια (χρηµατοδότηση από ξενοδόχους, ιδιώτες, δήµους) και όχι στη συµµετοχή του λαού, γι` αυτό πιστεύουµε ότι αυτό είναι ένας «θεσµός» όχι αντικειµενικός και ουσιαστικά µη αξιοκρατικός.

Για τα παραπάνω, οι χαρακτηρισµοί σας, ότι θέλουµε δήθεν να αναµειχθούµε στις διαδικασίες του προγράµµατος δεν ευσταθούν, δεδοµένου ότι εµείς εδώ και τριάντα ένα χρόνια ασχολούµαστε µε το θέµα αυτό – στηριζόµενοι στα δικά µας πρωτογενή στοιχεία, χωρίς χρηµατοδότες (επιχειρήσεις και συνεργάτες της κρατικής µηχανής), αλλά µόνο εθελοντές και φίλους του ΠΑΚΟΕ. Αντιθέτως εσείς, χωρίς να έχετε δικά σας πρωτογενή στοιχεία και στηριζόµενοι πάντοτε σε στοιχεία κρατικών – κυβερνητικών µηχανισµών, εκµεταλλεύεστε αυτά για να εξασφαλίσετε έσοδα από διάφορους ιδιώτες και να βραβεύσετε παραλίες που ουσιαστικά ανήκουν στους Έλληνες, υιοθετώντας τους φράχτες για τους οποίους εµείς είµαστε αντίθετοι. Αντί λοιπόν να επιδιώκετε να συνεργαστείτε ως ΜΚΟ µε άλλες ΜΚΟ όπως το ΠΑΚΟΕ, δηλώνετε ότι το ΠΑΚΟΕ θέλει να µπει «δήθεν» στα χωράφια σας.

Θεωρώ ότι πλανάστε «πλάνη οικτρά», µε το να πιστεύετε ότι η «συνεργασία» σας µε την κρατική µηχανή, θα βοηθήσει να βελτιωθεί η απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί σε πολλές γαλάζιες σηµαίες τις οποίες σας έχουµε επισηµάνει.

δ. Στο τέταρτο µέρος της επιστολής σας παίρνοντας αφορµή την πρόταση µας για «πολλαπλό έλεγχο», εσείς µπαίνετε και πάλι στο «καβούκι» σας και αναφέρεστε στην χρηµατοδότηση σας. ∆εν καταλαβαίνουµε την άρνηση σας, να δεχθείτε τον «πολλαπλό έλεγχο» και από κρατικούς φορείς αλλά βασικά από ΜΚΟ που έχουν καταξιωθεί στον χώρο των καθαρών ακτών (ΠΑΚΟΕ 31 χρόνια – εσείς 15 χωρίς δικά σας στοιχεία).

Θα θέλαµε τελειώνοντας να σας βάλουµε πέντε ερωτήµατα που πιστεύουµε ότι είσθε υποχρεωµένοι να τα απαντήσετε.
1. Πως γίνεται χωρίς κανένα στοιχείο από την ΚΥΥ και προηγούµενο επιτόπιο έλεγχο να δίνετε «γαλάζια σηµαία»;

2. Πως εµπιστεύεστε στοιχεία που σας καταθέτουν οι υποψήφιοι «πελάτες» σας, για να δίνετε γαλάζια σηµαία;

3. Ένα σύστηµα που δεν έχει διπλό ή τριπλό ανεξάρτητο έλεγχο πως θεωρείται αξιόπιστο;

4. Γιατί το µεγαλύτερο ποσοστό – πάνω από το 70% οι γαλάζιες σηµαίες δίνονται σε ξενοδοχεία και ιδιωτικές επιχειρήσεις;

5. Ο τουρισµός για σας είναι εθνικό προϊόν ή εµπορική συναλλαγή;

Θα θέλαµε τελειώνοντας να σας πούµε ότι οι «θεσµοί» πρέπει να στηρίζονται σε σωστές βάσεις, διαφορετικά καταρρέουν ανεπιστρεπτί.»


πηγή  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου