Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

ΒΛΕΠΕΙΣ ...ΑΦΡΟΝΕ ΔΕΣΠΟΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ;


ΜΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑ ΤΑ... ΡΙΧΝΕΙ 

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 


Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ
πρὸς τὸν Μητροπολίτην Ναυπάκτου Ἱερόθεον Βλάχον

Ἕνας ἀνέλεγκτος Δεσπότης, μερικοὶ εὐσεβεῖς διωκόμενοι Μοναχοί, γιὰ νὰ ἀκριβολογοῦμε ἕνας ἀφέντης καὶ οἱ δοῦλοι του καὶ πλῆθος ἀγανακτησμένων εὐσεβῶν Χριστιανῶν ἀπὸ τὴ συμπεριφορὰ τοῦ Μητροπολίτου (Δεσπότη καὶ ἀφέντη) συνθέτουν μιὰ ζοφερὴ εἰκόνα ποὺ ἁπλώνει βαριὰ τὴ σκιά της στὴν ὄμορφη πόλη μας τὴν Ναύπακτο. Τὴ δική μας πόλη, τὴν πόλη τῶν πατεράδων μας καὶ τῶν παππούδων μας καὶ ὄχι τοῦ ξενόφερτου, γιὰ κακή μας τύχη, Ἱεροθέου Βλάχου καὶ τῶν φίλων του ποὺ μᾶς ἔφερε ἀπὸ ἄλλους τόπους. Ποτὲ δὲν ἀγάπησε τὴν πόλη μας. Δεκαπέντε χρόνια τώρα γκρεμίζει ὅ,τι ὡραῖο ὑπῆρχε στὴ Ναύπακτο. Περιφρονεῖ τὸ λαό της καὶ φέρεται σὰν μονάρχης καὶ δικτάτωρ, συκοφαντώντας καὶ ὑβρίζοντας τοὺς πιστοὺς ποὺ δὲν τοῦ ἀρέσουν, διότι ἔχουν τὸ θάρρος νὰ μὴ δέχωνται «ἀναντίλεκτα» ὅ,τι λέγει καὶ διατάζει. Ἔχουν τὸ θάρρος ποὺ μόνο ἡ ἀγάπη στὴ δικαιοσύνη καὶ στὴν ἀλήθεια δίνει στοὺς ἀνθρώπους τὴ δύναμη νὰ ἀγωνίζωνται κόντρα στὰ προσωπικά τους συμφέροντα. Τοὺς δίνει τὸ κουράγιο νὰ μένουν ἀσυμβίβαστοι καὶ νὰ μὴ ταυτίζωνται μὲ τὴν ἐξουσία, ἀποβλέποντες σὲ ποικίλα συμφέροντα.
Καὶ τώρα ἔρχομαι, Δεσπότη μου, στὰ γεγονότα τῆς 30ῆς Ἰανουαρίου, ἡμέρα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ποὺ θὰ μιλούσατε στοὺς ἐκπαιδευτικοὺς γιὰ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες. Ἀλήθεια τοὺς ἀναπτύξατε τὰ βασανιστήρια ποὺ ὑπέστη ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ἐξ αἰτίας κάποιων διεστραμμένων κακοποιῶν Ἀρχιερέων, κατόπιν ἀπανθρώπων καὶ ἐξοντωτικῶν ἀποφάσεων κάποιων «ἱερῶν Συνόδων»; Τοὺς θυμίσατε τὰ λόγια τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου: «Οὐδένα γὰρ λοιπὸν δέδοικα (φοβήθηκα) ὡς τοὺς Ἐπισκόπους, πλὴν ὀλίγων»;

Καὶ ἐγὼ σήμερα ποὺ σᾶς γράφω αὐτὴ τὴν ἐπιστολή, τὰ ἴδια λόγια ἐπαναλαμβάνω μὲ πολὺ πόνο ψυχῆς. Ἔχω βλέπετε ζήσει πενήντα πέντε χρόνια μέσα στὴν Ἐκκλησία καὶ εἶδα καὶ ἔζησα πολλά. Θέλετε νὰ σᾶς σεβώμεθα. Πῶς νὰ σᾶς σεβαστοῦμε, ἐσεῖς μᾶς σεβαστήκατε; Χρόνια καὶ χρόνια μᾶς συκοφαντεῖτε καὶ μᾶς βρίζετε μὲ τὰ χειρότερα λόγια. Τί δὲν ἔχετε γράψει ἐναντίον μας. Ὅτι ἔχουμε «βορβορώδη ψυχὴ καὶ ἰδιαίτερη ψυχοπαθολογικὴ προσωπικότητα». Γράψατε γιὰ μᾶς ὅτι «οἱ ἄνθρωποι ποὺ συνδέονται μὲ τὴν Μονὴν ἔχουν ἀρρωστήσει ἐκκλησιολογικὰ καὶ πνευματικά». Τώρα μᾶς ἀποκαλεῖτε «χούλιγκανς» καὶ «ταλιμπάν». Καὶ ὅπως κάνουν ὅλοι οἱ δειλοί, προσπαθεῖτε νὰ ρίξετε τὰ βάρη στοὺς πνευματικούς μας Πατέρες. Μὴ προσπαθῆτε νὰ ἐξαπατήσετε τὸν πιστὸ λαό. Ὅ,τι συμβαίνει στὴ Ναύπακτο ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὴ δική σας ὑπεροπτικὴ καὶ δικτατορικὴ συμπεριφορά. Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο διώκετε τὸ Μοναστήρι καὶ συκοφαντεῖτε τοὺς πιστοὺς μᾶς θυμίζει ἐκείνους τοὺς Ἱεράρχες, τοὺς διῶκτες τῶν ἁγίων Πατέρων μας. Ἱεράρχες ἦταν καὶ ἐκεῖνοι. Μήπως τοὺς ὀφείλουμε σεβασμό;
Οἱ πνευματικοί μας Πατέρες τοῦ Μοναστηριοῦ μας ποὺ μᾶς μεγάλωσαν μὲ βαθειὲς χριστιανικὲς ἀρχὲς ἔκαμαν ἕνα σφάλμα. Δὲν μᾶς προετοίμασαν καὶ δὲν μᾶς εἶπαν ποτὲ ὅτι καὶ σήμερα ὑπάρχουν μέσα στὴν Ἐκκλησία μας Ἱεράρχες διῶκτες Μοναστηριῶν καὶ πιστῶν.
Ὡς πρὸς τὰ γεγονότα τῆς ἡμέρας τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, τὸ πλῆθος τῶν ἀγανακτησμένων πιστῶν δὲν ἀποδοκίμαζε τοὺς καλεσμένους σας, ὅπως ψευδῶς ἀνακοινώσατε, ἀλλὰ μόνον ἐσᾶς προσωπικῶς.
Καὶ τώρα λίγα λόγια γιὰ νὰ καταλάβῃ ὁ λαὸς ποῦ φθάνουν τὰ ὅρια τῆς ὑποκρισίας:

Ἀποκαλεῖτε «ἀμονάχους μοναχοὺς» τοὺς Μοναχοὺς τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Ἐκεῖνοι ἔδωσαν τὴ ζωή τους στὸ Μοναστήρι μας. Ἐσεῖς σὲ ποιὸ Μοναστήρι Μονάσατε; Σὲ ποιὸν Ἡγούμενο ὑποταχθήκατε, ὥστε νὰ ξέρετε ἐκ πείρας τί θὰ πῇ Μοναχισμός; Ἀφῆστε λοιπὸν τέτοιους χαρακτηρισμούς. Μὴ πιάνετε ἀναμμένα κάρβουνα. Θὰ καῆτε.
Σὲ μία συνέντευξή σας στὴν ἐφημερίδα «ΑΥΓΗ» (4-11-2012) εἴπατε, σὰν νὰ ἀπευθύνεστε σὲ ἀνθρώπους χωρὶς μνήμη, ὅτι «ὑπῆρξαν Ἱεράρχες οἱ ὁποῖοι συνεργάστηκαν μὲ τὴ χούντα. Τέτοια φαινόμενα δὲν πρέπει νὰ ἐπαναληφθοῦν σήμερα ἀπὸ τοὺς Ἱεράρχες».
Ὅμως, Δεσπότη μου, ἐσεῖς συνεργασθήκατε στενὰ μὲ τὴ χούντα. Κληρικὸ σᾶς χειροτόνησε καὶ σᾶς ἀνέδειξε ἐκεῖνος ὁ καλοκάγαθος μακαριστὸς Μητροπολίτης Ἐδέσσης κυρὸς Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος ἐξελέγη ἀπὸ τὴν ὀλιγομελῆ ἀριστίνδην Σύνοδον τῆς δικτατορίας. Μητροπολίτην δὲ Ναυπάκτου, πάλι γιὰ κακή μας τύχη, σᾶς ἔκαμε ὁ χουντικὸς Ἀρχιεπίσκοπος κυρὸς Σεραφεὶμ μὲ ψήφους ἀρκετῶν συνεργασθέντων μὲ τὴ χούντα Ἀρχιερέων. Τώρα κατηγορεῖτε, ὅπως συνηθίζετε, ὅλους τοὺς ἄλλους. Ἐλᾶτε ὅμως ποὺ οἱ ἄνθρωποι θυμοῦνται καὶ γελᾶνε μὲ αὐτὰ ποὺ λέτε!

Βοηθηθήκατε πολὺ ἀπὸ τὴ χριστιανικὴ ὀργάνωση τῆς «ΖΩΗΣ» ὡς μαθητὴς στὸ μαθητικὸ οἰκοτροφεῖο τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἀγρινίου. Ἀργότερα σᾶς χειροτόνησε ὁ φίλος καὶ συνεργάτης τῆς «ΖΩΗΣ» Μητροπολίτης Ἐδέσσης κυρὸς Καλλίνικος. Καὶ ἐσεῖς ἀποδίδοντας τὴν εὐεργεσία, ὅπως ὅλοι οἱ ἀχάριστοι, τὰ βάζετε κατὰ τῶν θρησκευτικῶν ὀργανώσεων.
Μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτά, πῶς τολμᾶτε νὰ βρίζετε καὶ νὰ ἀποκαλῆτε «χούλιγκανς» καὶ «ταλιμπὰν» τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς Ναυπάκτου, ἐπειδὴ δὲν μποροῦν νὰ σᾶς ἀνεχθοῦν ἄλλο καὶ σᾶς ἀποδοκιμάζουν ὅπου σταθεῖτε;

Ἂν χρησιμοποιήσουμε τὸ δικό σας σκεπτικό, μποροῦμε καὶ ἡμεῖς νὰ σᾶς ρωτήσουμε: Ἀλήθεια σὲ ποιὸ Θεὸ πιστεύετε; Πάντως ὄχι στὸ Θεὸ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς δικαιοσύνης. Ὁ Χρυσοῦς Κανὼν τῆς Καινῆς Διαθήκης εἶναι: «Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως» (Λκ. ς΄ 31). Ἐπίσης, ὁ Χριστὸς ἔδωσε καὶ τὴν συγκεκριμένη κορυφαία καινούργια ἐντολὴ τῆς ἀγάπης: «Ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» (Ἰω. ιγ΄ 34).
Αὐτὴ ἡ θεία Διδασκαλία εἶναι ἄγνωστη σὲ σᾶς. Τὴν διαβάσατε, ἀλλὰ τὴν προσπεράσατε καὶ ἀντὶ ἀγάπης, ἐκπέμπετε μῖσος, ὕβρεις καὶ κακία. Θυμηθήκατε νὰ γράψετε ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι δίκαιος. Ἂν αὐτὸ ὄντως τὸ πιστεύετε, τρέμετε τὴν δικαία τιμωρία του. Ἔχετε βασανίσει καὶ σκανδαλίσει πολλὲς ψυχές. Ἡ θεία δίκη σᾶς ἀναμένει.
Δεσπότη μου, τί θέλετε καὶ βγάζετε Δελτία Τύπου καὶ ἐκτίθεσθε πιὸ πολὺ καὶ μᾶς δικαιώνετε ἀπολύτως; Ἐκθέτουμε ἡμεῖς τὴν Ἐκκλησία; Ἡμεῖς φέραμε τὸν Μεσαίωνα ἐπειδὴ διαμαρτυρόμεθα; Ἐπειδὴ δὲν ὑποκύπτουμε «ἀναντίλεκτα» στὶς δεσποτοκρατικὲς ἐντολές σας ; 
Τὸν Μεσαίωνα, Δεσπότη μου, τὸν φέρατε ἐσεῖς καὶ μόνον ἐσεῖς. Τὰ κείμενά σας καὶ οἱ ἐνέργειές σας μόνο μεσαιωνικὴ νοοτροπία ἀποπνέουν. Πᾶρτε το ἀπόφαση καὶ μὴ προσπαθῆτε νὰ δικαιολογηθῆτε. Ἂν φταίῃ κάποιος γιὰ ὅσα γίνονται στὴ Ναύπακτο, αὐτὸς εἶστε μόνον ἐσεῖς. Ἂν δὲν ἐπιτρέπατε στὸν ἐγωισμὸ νὰ σᾶς ἐπηρεάζῃ καὶ κάνατε μία ἀντικειμενικὴ αὐτοκριτική, θὰ βλέπατε τὴν ἀλήθεια. Δὲν ἔχουμε πλέον μεσαίωνα καὶ φύγετε ἀπὸ ἐκείνη τὴ νοοτροπία. Τώρα ὅση δύναμη καὶ ἐὰν διαθέτετε δὲν μπορεῖτε νὰ μᾶς ρίξετε «στὴν πυρά».
Μᾶς συκοφαντεῖτε ὅτι μεταβάλαμε «τὴν Ἐκκλησία σὲ γήπεδο ποδοσφαίρου». Ψεύδεσθε προκλητικῶς! Ἡμεῖς διαμαρτυρηθήκαμε καὶ σᾶς ἀποδοκιμάσαμε στὸ πεζοδρόμιο ἔξω ἀπὸ τὴν αἴθουσα καὶ χωρὶς νὰ κλείσουμε τὴ συγκοινωνία. Καὶ ἀφοῦ μᾶς προκαλεῖτε, ἀποκαλύπτουμε στὸ εὐρύτερο κοινὸ ὅτι σεῖς μετατρέψατε τὸν Ἱερὸ Ναό, κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία, σὲ διαφημιστικὸ γήπεδο τοῦ προσώπου σας.

Οἱ Ναυπάκτιοι ἔμειναν ἄναυδοι καὶ ἀηδίασαν ὅταν φίλος σας Μητροπολίτης ἐκ Βορείου Ἑλλάδος σᾶς ἐγκωμίασε καὶ σᾶς ἐξύμνησε μέσα στὴ Θεία Λειτουργία ὡς Θεό. Αὐτὰ εἶπε γιὰ σᾶς ὁ ὑμνολόγος σας Μητροπολίτης:
«Ἔχετε ἐδῶ Ἐπίσκοπον, ὁ ὁποῖος εἶναι ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος».
Τερατώδης βλασφημία κατὰ τοῦ Θεοῦ. Σᾶς ἐξομοίωσε ἀπολύτως μὲ τὸν Χριστό ὁ ὑμνητής σας. Αὐτὰ ποὺ εἶπε γιὰ σᾶς εἶναι ἀκριβῶς καὶ κατὰ λέξη αὐτὰ ποὺ εἶπε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γιὰ τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό:
«Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν ἔπρεπεν Ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος» (Ἑβρ. ζ΄ 26).
Καθόλου δὲν ἀντιδράσατε οὔτε ὅταν ἐλέχθησαν αὐτὰ μέσα στὴν Ἐκκλησία καὶ οὔτε ὅταν τὸ περιοδικὸ ποὺ γράφεται ἀπὸ θεολόγους «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» (Ἰανουάριος 2008) ἐσχολίασε μὲ αὐστηρότητα αὐτὴ τὴν ἀθλιότητα καὶ ἀνιερότητα μέσα στὸ Ναό. Δεχθήκατε λοιπὸν νὰ δοξασθῆτε καὶ νὰ ὑμνηθῆτε ὡς Θεός !!! Σημεῖα τῶν καιρῶν, προδρομικὰ τοῦ Ἀντιχρίστου !!!
Πρὸ ὀλίγου καιροῦ, πάλιν ἐντὸς Ναοῦ κατὰ τὸν Ἑσπερινὸν τῆς ἑορτῆς μεγάλου Ἁγίου, δεχθήκατε σκανδαλωδῶς ὑπερβολικὸν ὕμνο τοῦ οἰκεῖου φίλου σας Μητροπολίτου, ὁ ὁποῖος διέθεσε τὰ 4/5 περίπου τῆς ὁμιλίας του διὰ νὰ δοξάσῃ ἐσᾶς καὶ παρεμπιπτόντως ἀναφέρθηκε στὸν ἑορταζόμενο καὶ τιμώμενο Ἅγιο.
Αὐτὰ κάνετε. Ἀλληλοδιαφημίζεσθε, ἀλληλοϋποστηρίζεσθε καὶ ἀλληλοεξυπηρετεῖστε καὶ νομίζετε ὅτι δικαιώνεσθε στὰ μάτια τοῦ λαοῦ. Προσέχετε μὴ πάθετε ὅ,τι ἔχουν πάθει καὶ οἱ πολιτικοί. Μὴ σᾶς ἀπαξίωσῃ ἐντελῶς ὁ λαός. Δὲν ζοῦμε πιὰ στὸν Μεσαίωνα. Ὅλοι πλέον κρίνονται καὶ τὰ πάντα ἔρχονται στὸ φῶς. Ποῖοι λοιπὸν μετατρέπουν τὴν Ἐκκλησία σὲ γήπεδο; Τοὐλάχιστον λίγη αὐτογνωσία. Μὴ προκαλῆτε.
Λέτε ὅτι προσεύχεσθε γιὰ μᾶς. Ἔχετε ἀλήθεια παρρησία ἐνώπιον του Θεοῦ νὰ προσεύχεσθε γιὰ αὐτοὺς ποὺ καθημερινῶς σκανδαλίζετε, βρίζετε καὶ διώκετε; Δεσπότη μου, ἐμεῖς οἱ διωκόμενοι καὶ συκοφαντούμενοι προσευχόμεθα γιὰ σᾶς. Ἰδίως ὅταν σᾶς βλέπουμε νὰ τελῆτε τὴν Θεία Λειτουργία. Πῶς μπορεῖτε νὰ λειτουργῆτε μὲ τόσο μῖσος μέσα στὴν ψυχή σας; Δὲν φοβᾶστε καθόλου τὸ Θεό; Ἡμεῖς πάντως τὸν φοβούμεθα καὶ προσευχόμεθα διὰ νὰ σᾶς βοηθήσῃ νὰ γίνετε ἕνας πραγματικὸς πνευματικὸς ποιμήν, ἀποπνέων ἀγάπην καὶ ἐνδιαφέρον διὰ τὸ ποίμνιόν σας καὶ ὄχι κακία, ὕβρεις καὶ μῖσος.

Φεβρουάριος 2013 
Πρεσβυτέρα Εἰρήνη Ἰ. Διώτη
Ναυπάκτια

Υ.Γ. Φρίκη ! Ἕνα δεῖγμα γιὰ νὰ ἀρχίσῃ νὰ μαθαίνῃ ὁ λαὸς τί γίνεται στὰ παρασκήνια. Τὴν 5-4-2012 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὁμοφώνως ἀπεφάσισε καὶ ἐξέφρασε ρητῶς τὴν βούλησή Της καὶ ἄνευ ὅρων νὰ ἀνακληθῇ πρὸ τοῦ Πάσχα τὸ ἐπιβληθὲν στὴ Μονὴ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ναυπάκτου ἐπιτίμιον τῆς ἀκοινωνησίας καὶ εἶχε ὑποχρέωση, κατὰ νόμον, ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος νὰ ἐκτελέσῃ τὴν ὁμόφωνη αὐτὴ Συνοδικὴ ἀπόφαση. Ὅμως, ὁ ἐμπαθὴς Ἐπίσκοπος Ἱερόθεος Βλάχος παρέσυρε καὶ παρεπλάνησε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο μὲ τὸ ἐντελῶς ἄσχετο πρόσχημα ὅτι προϋπόθεση νὰ ἀνακληθῇ τὸ ἐπιτίμιο αὐτὸ εἶναι ἡ τροποποίηση τοῦ Ἐσωτερικοῦ Κανονισμοῦ τῆς Μονῆς. Ἡ ψευδολογικὴ καὶ αὐθαίρετη αὐτὴ ἐπέμβαση εἶναι μία ἀκόμα ἐξαπάτηση τοῦ Ναυπάκτου καὶ ἀποτελεῖ συνταρακτικὸ ἐκκλησιαστικὸ πραξικόπημα τῶν ἡμερῶν μας. Ἡ σκανδαλώδης αὐτὴ ὑπόθεση δὲν ἔκλεισε. Τώρα ἀνοίγεται.

ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2013/02/blog-post_6868.html#ixzz2KTJuXhkiΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου