Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Τα πολιτικά πράγματα και η γεωπολιτική πραγματικότητα αλλάζουν απολύτως λελογισμένα, τόσο στην χερσόνησο τού Αίμου όσο και στην παγκοσμιότητα. Οι πολιτικές δυσμορφίες και οι γεωφυσικές ακαταστασίες είτε θα συνενωθούν υπό την παγκοσμιοποίηση είτε θα αντικατασταθούν από την κοινωνία των ελεύθερων εθνών. Και ενώ η παγκοσμιοποίηση σέρνει τούς λαούς στην σιωνιστική τυραννία, η αντίρροπη δύναμη τής κοινωνίας των ελευθέρων εθνών είναι οπωσδήποτε το αποτέλεσμα ενός ανώτερου συστήματος αξιών που μονάχα μια ελληνική τάξη πραγμάτων μπορεί να εδραιώσει. 

  

Οι πολιτικές διοικήσεις των λαών που διαβιούν υπό την σιωνιστική τυραννία είναι απολύτως διεθνιστικές. Φροντίζουν δηλαδή αποκλειστικά για τα ιδιοτελή συμφέροντα και προνόμια των θεσμικών τους εκφραστών και για την εκχώρηση τής ασκήσεως των κυριαρχικών δικαιωμάτων και τής εξουσίας στους παγκόσμιους επικυρίαρχους τού νεοταξισμού. Τα δε κράτη δεν είναι το αποτέλεσμα των ιστορικών εδαφικών δικαιωμάτων και τού Δικαίου τού Αίματος, αλλά προϊόντα τής επικράτησης τού ληστρικού δικαίου τού οικονομικά και στρατιωτικά ισχυρότερου μέσω μορφωμάτων με ανομοιογενείς πληθυσμούς και συμφέροντα που διοικούν νεοταξικά ανδρείκελα.

Αυτή η μεταβλητότητα τής διεθνούς γεωπολιτικής ισορροπίας σε πολιτική ανισορροπία εξυπηρετεί την διάλυση των εθνικών κρατών που αποτελούν το μοναδικό εμπόδιο στην ολοκλήρωση τής παγκοσμιοποίησης. Για να υπάρξει απάντηση, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει φυσιολογική δομή και ανάπτυξη των λαών. Για να υπάρξει φυσιολογική ζωή των λαών πρέπει να υπάρξει σαφής εθνικός και πολιτισμικός χαρακτήρας των κρατών. Επομένως η μοναδική απάντηση απέναντι στους ολοκληρωτιστές τής ασύνορης παγκοσμιότητας των λαών – καταναλωτών είναι η επιβολή τού ολοκληρωτισμού που η ίδια η φύση επιτάσσει με τον στενό βιολογικό δεσμό έθνους και εδάφους, με την εθνικιστική διακυβέρνηση που ομνύει πίστη μονάχα σε Θεό και Πατρίδα.

Η Πατρίδα είναι αυτό που ορίζει η ερμηνεία τής λέξεως από την αέναη και σοφή πολιτειακή πραγματεία τού Ελληνισμού, είναι η γη των Πατέρων τής Φυλής. Η δε εξουσία υπάρχει και παραμένει στην θέση της όσο πηγάζει από τις εγγενείς λαϊκές δυνάμεις και ενεργεί υπέρ αυτών. Εκπορεύεται συνεπώς από τον λαό, διαβουλεύεται με τον λαό και έχει τόσες εκφάνσεις όσες και το Έθνος, μία και μοναδική. Ο πλούτος τής πατρίδος, ο έλεγχος τής γεωπολιτικής αυλής και τα εδάφη τού έθνους συνενώνονται ακόμη και αν χρειαστεί πόλεμος, χάριν τής λαϊκής ελευθερίας και τής εθνικής ηγεμονίας.  Ώστε το ελεύθερο κράτος είναι αποκλειστικά εθνικοκοινωνικό κράτος, αφού δομείται επάνω στις αξίες τού Αίματος, τής Γης και τής Τιμής.

Οι διεθνιστές δούλοι τής παγκοσμιοποίησης, τού κοινού εχθρού Θεού και Ανθρώπου, φιλελεύθεροι και μαρξιστές με τα παρακλάδια τους, σκέπτονται με το χρήμα και όχι με το αίμα. Γνωρίζουν πολύ καλά από ιστορία και αυτοί και τα νεοταξικά αφεντικά τους. Δεν κάνουν λάθη αλλά πλιάτσικα σκοπιμότητας. Γνωρίζουν ότι η ανθρωπότητα πορεύεται αναλόγως με την κοσμοθέαση τού εκάστοτε ισχυρού. Και επιβάλλουν αυτήν ακριβώς την κοσμοθέαση τού σιωνισμού. Τοποθετούν ηγέτες με έλλειμμα ηθικό, με ανερμάτιστες υλιστικές φιλοδοξίες, με ανύπαρκτα όρια δράσης. Διαλύουν κράτη, διασκορπίζουν απελπισμένες και τυχοδιωκτικές μάζες, διαμορφώνουν τον χάρτη με την μετατροπή νέων κρατών σε στρατόπεδα διεθνούς γεωστρατηγικού ελέγχου.

Η χερσόνησος τού Αίμου και η Μεσόγειος αποτελούν την ιδανική αγορά και ταυτόχρονα την ιδανική πυριτιδαποθήκη για τον έλεγχο και την ικανοποίηση των αναγκών τού νέου αναδυόμενου κόσμου. Και είναι σίγουρο ότι αυτός ο αναδυόμενος κόσμος θα λάβει σχήμα. Συνεπώς απαιτείται το οικοδόμημα να αποκτήσει ασφαλές γεωφυσικό πέρασμα, ενεργειακό φορτίο για την οικονομική και στρατιωτική δραστηριότητα, δίαυλο πολιτικό ανάμεσα στις δυνάμεις τής περιοχής και την υπερδύναμη, κοινωνικό υπόστρωμα πεισιθάνατο αν επικρατήσουν οι διεθνιστές ή αυτεξούσιο αν επικρατήσει ο αυθεντικός ελληνικός εθνικοκοινωνισμός.

Η διαμόρφωση τής εσωτερικής πολιτικής διαρρύθμισης και συμπεριφοράς τής Τουρκίας είναι απολύτως χαρακτηριστική τής αποτυχημένης τακτικής εξισορρόπησης ανάμεσα στα ετερόκλητα συμφέροντα και την άμετρη φιλοδοξία. Ο Τούρκος έφτασε από την Μογγολία στα ελληνικά νερά και εδάφη τής παλαιάς ελληνικής αυτοκρατορίας στηριζόμενος επάνω στο αδικοχυμένο αίμα και την στήριξη των εβραιοσιωνιστικών φιλοδοξιών.

Η Τουρκία στηρίχθηκε στον τεχνητό και ανύπαρκτο τουρκισμό τού μουσουλμανικού στοιχείου. Στράφηκε στρατιωτικά πολλάκις ενάντια στην Ρωσία για να υπηρετήσει την οθωμανική υπεροχή και τα συμφέροντα τής Εσπερίας. Και τώρα, μετά την σύγκρουση με την Ρωσία για τα μάτια τού Ισλαμικού Κράτους, στράφηκε υπό την πίεση των Κούρδων προς την Ρωσία, εκκαθαρίζοντας πραξικοπηματικά τούς αμερικανοκίνητους πραξικοπηματίες στον στρατό της για να εγκαταστήσει την οθωμανική ματαιοδοξία.

Ο Τούρκος κάτω από την πλάνη μιας δήθεν αυτεξούσιας ισχύος, έγινε πιο επικίνδυνος για την Ελλάδα. Εγκλωβίστηκε ανάμεσα στα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα των Ισλάμ, ΗΠΑ, Ισραήλ και Ρωσίας. Κι έτσι, έχοντας ουσιαστικά απολέσει νοτιοανατολικές του επαρχίες από τούς Κούρδους που υποστηρίζουν Ρώσοι και Αμερικανοσιωνιστές ως ασπίδα απέναντι στο Ισλάμ, στρέφεται προς δυσμάς, ενάντια στην Ελλάδα. Στα νησιά τού Αιγαίου και την Θράκη, όπου οι πράκτορες τής Τουρκίας επεμβαίνουν ακόμη και στις κηδείες και ενάντια στην ελληνικότητα των γενναίων Πομάκων.

Η Ελλάς πρέπει να ακολουθήσει εξουσιαστική εξωτερική πολιτική. Να αποκτήσει απόλυτα ελληνική πολιτική διοίκηση και να ενδυναμώσει την διπλωματία και τον στρατό της. Να αρθεί στο ύψος τής μόνης περιφερειακής δύναμης στην θέση τής πεθαμένης Τουρκίας. Να αποδιώξει από τα εδάφη της κάθε διεθνιστικό και ξένο σώμα. Να εφαρμόσει το ενιαίο δόγμα τού ελληνικού κοινοτισμού και τής Ορθοδοξίας κάτω από τα ελληνικά λάβαρα σε Αίμο και Μεσόγειο. Να ευνοήσει τον καβγά των προσωρινών δυνατών και να επανεντάξει την γεωπολιτική της αυλή υπό ελληνική κυριαρχία. Να εφαρμόσει τον Πανελληνισμό και να γίνει Υπερδύναμη Δικαίου. Ελληνική Τάξη Πραγμάτων με Εθνικοκοινωνική Διοίκηση και Στρατιωτική Δομή.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου