Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ...ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ...ΑΝ ΔΙΑΒΆΖΕΤΕ!!!''ΜΗΝ ΤΟ ΑΠΟΡΡΊΨΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΙΑΒΆΣΕΤΕ '' 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΔ : 
Φωτογραφία προφίλ του χρήστη Παναγιώτα Βασιλοπούλου
Παναγιώτα Βασιλοπούλου : Δημοσιογράφος ΕΣΔ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ , ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΠΡΩΤΟΙ ......


΄΄Δείτε το ανάλογο βίντεο : πως μπορούν να σας αφήσουν άδειους τους λογαριασμούς από κακόβουλο λογισμικό στο κινητό σας τηλέφωνο΄΄


ΘΕΜΑ:« Προβολή τηλεοπτικού κοινωνικού μηνύματος για το κακόβουλο λογισμικό που προσβάλλει φορητές συσκευές (mobilemalware)».


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΠΟ  ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Ρ :


ΣΧΕΤ: Η υπ΄αριθμ. 259 από 31.10.2016,Απόφαση του Ε.Σ.Ρ. : ΑΠ Ο ΦΑΣΗ : 250-31.10.2016
Η Ειδική Επιτροπή του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που προβλέπεται από το άρθρο 3, της υπ. αριθμ: ΑΠ. 24/1, ΦΕΚ Β' 11 της 15/1/97, αποφάσεως των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και έχει αρμοδιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 21 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 20 παρ 3 του Ν. 3592/2007 τροποποίησή του για τη δωρεάν μετάδοση κοινωνικών μηνυμάτων, συνήλθε σήμερα ημέρα, Δευτέρα 31/10/2016 και ώρα 13:00.
Έχοντας υπόψη :
       την διάταξη του άρθρου 55 παρ. 10 του Ν. 4339/2015, η οποία ορίζει «Καταργείται η διάταξη του άρθρου 110 παρ. 12 του Ν. 4055/2012 και από την έναρξη ισχύος του παρόντος αποχωρούν αυτοδικαίως από τη θέση τους τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών, των οποίων έχει λήξει η αρχική θητεία», και διατηρώντας τις επιφυλάξεις της για την συνταγματικότητα αυτής,
   την γενική αρχή του διοικητικού δικαίου περί της συνέχειας των δημοσίων υπηρεσιών κατά την οποία δεν επιτρέπεται η διακοπή της λειτουργίας των Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης σε περίπτωση λήξης της θητείας των μελών Συλλογικού Οργάνου στη θέση των οποίων δεν έχει γίνει διορισμός νέων και το γεγονός ότι η θητεία των παλαιών μελών παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι του διορισμού νέων, για την αντιμετώπιση, όμως, τρεχουσών υποθέσεων επείγοντος χαρακτήρα (ΓΝΜΔ ΝΣΚ 212/2010 και 231/2008, 189/1995 και ΣΤΕ (ΕΑ) 456/2007).
Η Επιτροπή θεωρεί ότι μπορεί να εξετάσει αιτήσεις για την έγκριση τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σποτ ως κοινωνικού μηνύματος και να εγκρίνει μόνο όσα εξ αυτών έχουν επείγοντα, κατά τα ανωτέρω, χαρακτήρα, ήτοι όσα εξ αυτών συνδέονται με επικείμενα γεγονότα ή δράσεις που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο της απόφασης ΑΠ. 24/1, ΦΕΚ W 11 της 15/1/97, αποφάσεως των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ως ισχύει.
Ενόψει αυτών:
Η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση που υπέβαλε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (τηλ:210 6476478, fax: 210 6991471 και e-mail: g.germanos@cybercrimeunit.gr) στο πλαίσιο της εκστρατείας πρόληιΡης και ενημέρωσης του κοινού σχετικά με κακόβουλο λογισμικό που προσβάλει φορητές συσκευές (mobile malware).
e-nv,lil: kmsesr ιι amail.com

ΕθΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

Αποφασίζει

Χαρακτηρίζει την αίτηση επείγουσα κατά τα ανωτέρω και εγκρίνει την δωρεάν μετάδοση ενός (1) τηλεοπτικού μηνύματος από τους τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας και για το χρονικό διάστημα από την 05η-11-16 έως και την 05η-02-17.
1.               Σε περίπτωση που στο μήνυμα, υπάρχουν ή προστεθούν διαφημιστικές ενδείξεις της κατασκευάστριας εταιρίας πρέπει αυτές να αφαιρεθούν πριν από τη μετάδοση του μηνύματος.
2.               Στο τηλεοπτικό μήνυμα πρέπει να αναγράφεται ή να αναφέρεται αντιστοίχως ο φορέας που αιτείται τη μετάδοση του μηνύματος.
3.               Στο τηλεοπτικό μήνυμα πρέπει να αναγράφονται με ευδιάκριτους αριθμούς τα τηλέφωνα επικοινωνίας, ενώ στο ραδιοφωνικό μήνυμα πρέπει να μεταδίδεται το τηλέφωνο επικοινωνίας τουλάχιστον 1 (μία) φορά.
4.Το κείμενο του υπό μετάδοση μηνύματος (αν υπάρχει) να σταλεί και αυτό στους σταθμούς.

5. Στο μήνυμα δεν πρέπει να προβάλλονται αριθμοί λογαριασμών τραπέζης.
Η Αντιπρόεδρος του Ε. Σ. Ρ
Λίνα Αλεξίου Αμερικης 5 & T.K.        64,      "Ι'ηλ: 2131502382(Ι>αξ: 210 33 Ι988Ι
e-nv,lil: kmsesr(iimmail.com  1. Σας ενημερώνουμε ότι μετά από αίτημα του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ) με την ανωτέρω σχετική Απόφαση (επισυνάπτεται), ενέκρινε προβολή μετάδοσης από τους τηλεοπτικούς σταθμούς της Χώρας, ενός τηλεοπτικού κοινωνικού μηνύματος, σχετικά με κακόβουλο λογισμικό που προσβάλλει φορητές συσκευές (mobilemalware), για το χρονικό διάστημα από 05-11-2016 έως και 05-02-2017.
  2. Το συγκεκριμένο τηλεοπτικό spot, δημιουργήθηκε από την Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο εκστρατείας που υλοποιεί με σκοπό την πρόληψη και ενημέρωση των πολιτών, για το κακόβουλο λογισμικό που προσβάλλει φορητές συσκευές.
  3. Κατόπιν τούτου, παρακαλούμενα συμβάλλετε στη γενικότερη προσπάθεια για τη σωστή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, προβάλλοντας το τηλεοπτικό spot, αν είναι δυνατόν, σε ζώνες αυξημένης θεαματικότητας.
  4. Τα τηλεοπτικό spot είναι διαθέσιμα για μεταφόρτωση:

  1. Σε περίπτωση οποιουδήποτε τεχνικού θέματος μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο μας στα τηλ.213-1520505 και 213-1520605.
  2. Το Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και τα Γραφεία Ενημέρωσης Δημοσιογράφων των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων της Χώρας, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους τηλεοπτικούς σταθμούς, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης τους, διαβιβάζοντας άμεσα το παρόν έγγραφο, μαζί με τη συνημμένη απόφαση του Ε.Σ.Ρ.
  3. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και το Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής παρακαλούνται για την ενημέρωση τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου