Σάββατο 8 Ιουνίου 2013

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ


ΑΦΕΡΙΜ :ΣΤΑ 694,56 ΕΥΡΩ Η ΜΕΣΗ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Στα 694,56 ευρώ ανέρχεται η μέση κύρια σύνταξη στη χώρα μας, ενώ η μέση επικουρική στα 178,48 ευρώ, σύμφωνα με όσα δημοσιοποίησε την Παρασκευή το υπουργείο Εργασίας, με βάση τα στοιχεία από το ενιαίο σύστημα...
ελέγχου και πληρωμών συντάξεων «Ηλιος».

Μέσω του συστήματος «ΗΛΙΟΣ» ταυτοποιούνται για πρώτη φορά οι συνταξιούχοι μεταξύ των 93 ταμείων και κλάδων σύνταξης (κύριας και επικουρικής) και δημιουργείται μία εγγραφή με το σύνολο των συντάξεων που ο καθένας λαμβάνει.

Με τον τρόπο αυτό υπολογίζεται για τον Ιούνιο του 2013 ο αριθμός των συνταξιούχων της χώρας σε 2.714.034 και το μέσο εισόδημα των συνταξιούχων γήρατος σε 907,65 € (προ φόρου και κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης).

Για τον υπολογισμό του μέσου μηνιαίου εισοδήματος αθροίζονται στην κατηγορία της σύνταξης γήρατος και όλες οι συντάξεις άλλων κατηγοριών (θανάτου, αναπηρίας) που ενδεχομένως λαμβάνει ένας συνταξιούχος.

Τον Ιούνιο του 2013 πληρώθηκαν συνολικά 4.407.288 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.884.347 ήταν κύριες και 1.517.411 επικουρικές. Η αναλογία είναι περίπου 2:1, δηλαδή σε κάθε κύρια αντιστοιχούν 0,53 επικουρικές.

Το συνολικό ποσό που κατέβαλλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.281.747.514,08€.

Η μέση κύρια σύνταξη ανήλθε στα 694,56€ και η μέση επικουρική στα 178,48€.

Ένας μικρός αριθμός συντάξεων (5.530) δεν έχει ένδειξη στα αρχεία που έλαβε η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. από τα ταμεία. Από το μέσο ποσό σύνταξης της κατηγορίας αυτής συνάγεται το συμπέρασμα ότι πρόκειται στην πλειοψηφία τους για κύριες συντάξεις.

Αναλύοντας τα δεδομένα των συντάξεων σε κλίμακες με κριτήριο το ποσό της σύνταξης, προκύπτει ότι η πλειοψηφία των κυρίων και επικουρικών συντάξεων βρίσκεται στο εύρος 0-500€ και 500-1000€.

Επίσης, σημαντικό ποσοστό στις κύριες συντάξεις γήρατος (περίπου 29%) ξεπερνά τα 1.000 €.

Επισημαίνεται, ότι η εν λόγω ανάλυση αφορά συντάξεις και όχι εισόδημα συνταξιούχου, στο οποίο όπως αναφέρθηκε και στην πρώτη ενότητα αθροίζονται περισσότερες συντάξεις κατά κανόνα.

Οπως προκύπτει από την επεξεργασία του πεδίου του ταχυδρομικού κώδικα των δικαιούχων στα αρχεία των συντάξεων, ο μεγαλύτερος αριθμός συντάξεων καταβάλλεται στην Αττική (1.692.036) και στην Κεντρική Μακεδονία (724.087).

Ακολουθεί η Θεσσαλία με 304.552 συντάξεις και η Δυτική Ελλάδα με 258.247.

Στον Πίνακα 4 που ακολουθεί, αποτυπώνονται τα ποσά σύνταξης που αντιστοιχούν σε κάθε Περιφέρεια σε σχέση με το αντίστοιχο ΑΕΠ για το έτος 2010. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Πίνακα 4, στην Περιφέρεια Ηπείρου παρατηρείται η μεγαλύτερη τιμή (17,4%) του λόγου ποσού σύνταξης προς ΑΕΠ (για το έτος 2010) και ακολουθεί η Περιφέρεια Θεσσαλία με τιμή 17%.

Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τιμή 7,7%. (http://fimotro.blogspot.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου