Σάββατο 2 Μαΐου 2015

ΑΙΣΧΟΣ! Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΗ ΝΕΡΙΤ! ΠΕΤΑΞΕ ΣΤΑ...ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ!

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ;;;  ΑΛΛΑΞΕ Ο...ΜΑΝΩΛΙΟΣ! 
Απαράδεκτο! Ο Αλέξης Τσίπρας που διατυμπάνιζε την επαναφορά της δικαιοσύνης στο θέμα της επανίδρυσης/επαναλειτουργίας της ΕΡΤ ΑΕ, όχι μόνο διατηρεί όλες τις ρουσφετολογικές προσλήψεις του καθεστώτος της ΝΕΡΙΤ, αλλά απέρριψε και όλες τις...

παρεμβάσεις που έγιναν από έγκυρους νομικούς στο προτεινόμενο σχέδιο για τη νέα ΕΡΤ ΑΕ, ώστε να διορθωθούν οι αδικίες που υπήρχαν!
Αυτό είχε ως συνέπεια, ο Α. Τσίπρας που κατήγγειλε την προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά, να μην προβεί σε καμία αλλαγή, αλλά απλά να αλλάξει το όνομα από ΝΕΡΙΤ αεε ΕΡΤ! Έτσι, όλοι αυτοί που μπήκαν στην ΝΕΡΙΤ από τα ρουσφέτια της κυβέρνησης Σαμαρά να επωφεληθούν πολλαπλά: και τη δουλειά τους να μην έχουν χάσει όλο το διάστημα που είχε μπει λουκέτο στην ΕΡΤ και τώρα, με την επιστροφή των εκδιωχθέντων εργαζομένων της ΕΡΤ να έχουν το...πάνω χέρι και να είναι τα ουσιαστικά αφεντικά της νέας ΕΡΤ! Όλοι δηλαδή οι εκδιωχθέντες/καρατομηθέντες εργαζόμενοι που έδιναν αγώνα για την επαναλειτουργία της ραδιοτηλεόρασης να είναι τα κορόιδα της ιστορίας και οι ρουσφετολογικά προσληφθέντες επί Σαμαρά να τους...βγάζουν και τη γλώσσα!
Δείτε ποιες δίκαιες αλλαγές που ζητούσαν έγκυροι νομικοί στο σχέδιο νόμου για τη νέα ΕΡΤ ΑΕ, πετάχθηκαν στον κάλαθο των αχρήστων από την κυβέρνηση Τσίπρα: 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΤ ΑΕ

1) Τροπολογία Αρθρου 12 Σχεδίου Νόμου για την ΕΡΤ, με το οποίο τροποποιείται το Αρθρο 15 του ν. 4173/2013. Παράγραφος 3:

Μετά την πρώτη πρόταση προστίθεται η φράση: "... Διευθυντικές θέσεις καλύπτονται κατά προτεραιότητα από ηδη προσληφθέντες με δημόσιο διαγωνισμό.".
2) Τροπολογία άρθρου 14 Σχεδίου Νόμου για την ΕΡΤ με το οποίο προστίθεται άρθρο 16Α στον νόμο 4Ί73/20Ί3, Παράγραφος 3, εδάφιο α:
3). Από την αναβίωση της παραγράφου 1 εξαιρούνται: Μετά τις λέξεις (μετακλητοί υπάλληλοι), προστίθενται οι λέξεις :
".... καθώς και όσοι υε έμμισθη εντολή προσελήφθησαν χωρίς δημόσιο διαγωνισμό."
Αιτιολογική έκθεση των ανωτέρω:
Στην ΕΡΤ Α.Ε. κάλυπταν παγίως τις ανάγκες της διεύθυνσης νομικών υπηρεσιών δικηγόροι, που είτε προσλήφθηκαν με δημόσιο διαγωνισμό με βάση το ν. 1649/86 περί πρόσληψης δικηγόρων στο δημόσιο τομέα, είτε προσλήφθηκαν αρχικά ως ειδικοί σύμβουλοι ή προήλθαν από δικηγόρους που υπηρετούσαν στην πρώην Υ.ΕΝ.Ε.Δ. Όλοι ανεξαίρετα υπήγοντο σε πολλές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της ΕΡΤ Α.Ε., έχοντας εντός της εταιρίας κοινή αντιμετώπιση σε βασικές εργασιακές τους σχέσεις με το λοιπό προσωπικό της ΕΡΤ Α.Ε. (όπως ενδεικτικά: άρθρο 52 ν. 1730/87).

Επειδή, για τις συμβάσεις έμμισθης εντολής δικηγόρων ήδη έχουν διεξαχθεί δημόσιοι διαγωνισμοί (Ν.1649/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), οφείλουν να υπόκεινται σε αντικειμενικά κριτήρια και οι προσλαμβανόμενοι που αναβιώνει η σχέση εντολής τους κατά τον χρόνο του άρθρου 16Α, παρ.1.

Ήδη η νομολογία ανώτατων δικαστηρίων κατατείνει ότι «...στα σχετικά πρακτικά των Επιτροπών Αξιολόγησης εκτίθενται τα κριτήρια και τα πραγματικά δεδομένα, τα οποία αναφέρονται στους προτεινόμενους προς κατάληψη των θέσεων και τα οποία οδήγησαν, κατά συνεκτίμηση της σπουδαιότητας τους, στην κρίση της περί επιλογής των καταλληλότερων»(ΣτΕ, 2205/1997, 3141, 3705/1996, 4248, 4932/1995 κά.)·

Σε εκπλήρωση των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της αντικειμενικότητας, οι Διευθυντικές θέσεις απαιτείται να καλύπτονται πρωτίστως από άτομα που έχουν κριθεί κατά την πρόσληψη τους κατά τα προαναφερθέντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου