Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014

OTAN ENAΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ...ΘΥΜΩΝΕΙ...

Λάβαμε την παρακάτω επιστολή. ..από Θεσσαλονίκη μεριά! Δείτε τι λέει... Συνταξιούχος είναι ο άνθρωπος και ξύνεται. Ποιοί να παραιτηθούν μωρέ οι πολιτικοί; Θού Κύριε... Αυτοί απέδειξαν ότι είναι τομάρια! Παραιτείται αυτός που έχει φιλότιμο... Οι ξενοσπουδαγμένοι αγνοούν αυτή την αποκλειστική ελληνική αρετή... ΄Οσο για το ότι θα ηρεμήσεις... με το που βγάζεις ...το σκασμό σου... Με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι... Εδώ δεν έχουμε ηρεμήσει εμείς που τον βγάζουμε με το καντάρι καθημερινά... Τέλος πάντων φιλαράκο...

                                  Αγαπητέ  Γειά σου,...

                           Σού στέλνω τήν αγανάκτησίν μου γιά νά ηρεμήσω όσο μπορώ.
                       Λοιπόν , αυτοί τών τελευταίων ετών πολιτικοί είναι άσχετοι μέ τήν ιδιότητά τους,σέ παρακαλώ να τούς
                       ενημερώσεις για τίς παρακάτω σκέψεις μου καί αγωνίες.
                        
                                         HELLAS  καί όχι  GREECE
                        ΕΛΛΑΣ: Παγκόσμιος αναγνώρισις  ΑΡΧΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΤΕΧΝΗΣ καί ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,δέν τήν
                    αναγνωρίζουν πολλοί από τους σημερινούς πολιτικούς.
                        ΕΛΛΗΝ: Γνήσιος κάτοικος ΕΛΛΑΔΟΣ χριστιανός Ορθόδοξος.
                   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Καθιερώθη άπό αρχαιοτάτων χρόνων ,είς τήν υπηρεσίαν τών Ελλήνων από τούς
                   πολιτικούς τής εποχής,διοικώντας τον Ελληνικόν Λαόν μέ δίκαιον καί ισότηταν ενός εκάστου πρός τόν
                  άλλον,φυσικά μέ γνώμονα τήν αποφυγήν αδικιών.
                ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ : ΜΗΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΗΣ  ΑΥΤΟ  ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΟΥ ΚΑΝΟΥΝ
                ΟΙ ΑΛΛΟΙ.Τήν καθιέρωσαν οί περισσότεροι ΛΑΟΙ είς τόν κόσμον,πιστεύοντας είς τήν αληθινήν
                                                        Δ   Η   Μ   Ο   Κ   Ρ   Α   Τ   Ι   Α   Ν.
                        Σημερον όποιος πολιτικός δέν δύναται νά εφαρμόση τα,τής ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,θεωρείται ακατάλληλος
                καί επιζήμιος διά τόν ΛΑΟΝ καί πρέπει άμεσα νά παραιτείται οιανδήποτε θέσιν κι άν ΚΑΤΕΧΕΙ.
               δυστυχώς είς τάς ημέρας μας η δημοκρατία εξανεμίσθη ούτε κάν υφίσταται τήν εξαφάνισαν  ανίδεοι καί
               άσχετοι πολιτικοί,εφαρμόζοντάς τόν νόμον τής λεηλασίαςκαί κατ΄επέκτασιν τής μοναρχ'ιας αδιάφοροι νά
               λάβουν τα μηνύματα τού εξαθλιωμένου ΛΑΟΥ όπου οί ιδιοι τόν κατάντησαν,υποβάλλοντάς του καθημερινώς
              είς τήν αυξησιν φόρων καί μείωσιν μισθών καί συντάξεων διά νά καλύψουν τάς ιδικάς των απάτας είς τήν οικονο-
              μίαν τής χώρας πρός ιδικών των όφελος,καί είς βάρος τής ευημερίας καί ηρεμίας τών γνήσιων ΕΛΛΗΝΩΝ.
              ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ : Μέ τήν ανοχην τών πολιτικών τής χώρας καί μέ τό πρόσχημα τής ευσπλαχνίας
              ανεγνωρίσθη ώς μόνιμος κάτοικος τής Ελλάδος καί ώς γνήσιος ελλην πλέον ,απολαμβάνη όλα τά δικαιώ-
              ματα τού κατοίκου της ΕΛΛΑΔΟΣ εκτοπίζοντας τόν γνήσιον Ελληνα καί αφαιρώντας ακόμη καί τήν εργασίαν
              του,έτσι τό ηθέλησαν οί άσχετοι καί ανθέλληνες πολιτικοί τής χώρας μας,μή έχοντας τήν ευαισθησίαν νά παραιτηθούν ΟΜΑΔΙΚΩΣ από τήν πολιτικήν διά νά δυνηθούν δραστήριοι καί τίμιοι ανδρες  να επωμισθούν με σο-
              βαροτητα τήν σωτηρίαν τής χώρας καί ο αριθμός τών Βουλευτών να μειωθή στούς έκατό (100) διά νά επέλθη
              Κύριοι ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ όσοι δημιουργήσατε τήν ανεπιτρεπτον αυτήν κατάστασιν μέ την ανικανότητα σας και τόν ευκο-
             λον μπλουτισμόν σας από τά χρηματα τών ΕΛΛΗΝΩΝ , παραιτηθήται ΕΔΩ καί ΤΩΡΑ διά τήν απαλλαγήν τών
             ΕΛΛΗΝΩΝ από τήν καθημερινήν απειλήν τής ΤΡΟΙΚΑ ,δέν θέλουμε ΤΡΟΙΚΑ, νά φύγη καί να μάς αφήσει ση-
             μείωμα του χρέους μας παίρνοντας μαζί της καί τους απατεώνες ΒΟΛΕΥΤΑΣ,καί όταν θά μάς επιστρέψη η
             ΓΕΡΜΑΝΙΑ τίς οφειλές της πρός τήν χώραν μας,θά εξωφλήσουμε τήν ΤΡΟΙΚΑ , μαζί νά φύγουν καί λαθρομε-
             τανάστες μένοντας οι ελάχιστοι πού δικαιούνται.

                     Μέ τήν απώλειαν πλέον τήν ανοχής δέν θέλω πλέον νά συναντήσω κανέναν ΒΟΛΕΥΤΗΝ  ......ΟΥΣΤ.

                                                                 Μέ Αγανάκτησιν   Γεώργιος  Μπαλονίδης
*** ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ:
Τώρα μάλιστα ...σε ακούσανε! Καλά να παραιτηθεί ένας-δυό... Εσύ τους θέλεις ομαδόν ΟΥΛΟΥΣ! Πάει θα γεμίσει η πλατεία Συντάγματος-ή και η Κλαυθμώνος  (θα πέσει μεγάλο κλάμα)...από ανανύψαντες...φιλότιμους πολιτικούς! Τρομάρα στα μπατζάκια μας!
Α, μπα παλαιά συναντούσες και βολευτάς; Και τώρα δεν τους θέλεις; Ναι θα  χάσει ο Χριστός το κρεμμύδι του, όπως έλεγε και η Κυρά-Λένκω!...
 Καλά όνειρα... φίλε! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου