Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014

Μα κανένας ΕΛΛΗΝ δημοσιογράφος δεν έκανε έρευνα γι αυτούς τους πουστερλέ ηγέτς του καλαμπουριού G20..ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΟΧΙ ΤΥΧΑΙΑ! Το κόλπο αναγράφεται στα Πρωτόκολλα τησ ΣΙΩΝ! ΄Ετσι για το στόρυ!


Οι ηγέτες της G20 συμφώνησαν σε μια πρακτική δράση για το 2015 και το 2016 για την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ομάδα που αναφέρεται στο σχέδιο δράσης της G20 κατά της Διαφθοράς.

ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ, ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ, ΟΙ ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΥΛΑΣ ΤΩΝ 20… ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ… ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ!


ΟΙ G20 ηγέτες αναλαμβάνουν Πρακτική Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς από 2015-2016 ΚΑΤΟΥΡΗΘΗΚΑΜΕ ΑΠΟ ΕΥΤΥΧΙΑ !.

ΠΗΓΗ: http://sputniknews.com/

ΣΥΝΤΑΓΗ των Πρωτόκολλων της ΣΙΩΝ.. ΟΙ κοινοί εγκληματίες του πολιτικοοικονομικού συστήματος υπόσχονται να πολεμήσουν τη διαφθορά που στηρίζουν οι ίδιοι όμως…Μέσα τους και ο φαύλος Τούρκος Ερντογάν, αυτός ντε που καταδίωξε τους εισαγγελείς…γιατί ο γιός του ήταν μπλεγμένος σε  για λαμογιές!
Αυτά τα αποβράσματα της Δύσης… που θέλουν να καρυδώσουν τη Ρωσία… υπέρ της Ουκρανίας , όπου στο άψε σβήσε εγκατέστησαν Ναζιστική κυβέρνηση! Αυτά τα καθίκια του κοινού εγκλήματος θα πολεμήσουν τη …διαφθορά… Οι διεφθαρμένοι.
Ιδού λαοί της οικουμένης που σε οδηγούν τα καθίκια, τα αποβράσματα …που συντηρείται με την ψήφο σας!
ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ… ΤΩΝ ΗΓΕΤΏΝ ΣΑΣ…


ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
G20 leaders will take concrete action to fight corruption in 2015-2016. Efforts will be directed toward combating bribery, promoting greater transparency in the public and private sectors and facilitating international cooperation to fight corruption.
BRISBANE (Australia), November 16 (Sputnik) – G20 leaders agreed on a practical action for 2015 and 2016 to fight against corruption, the group stated in the G20 Anti-Corruption Action Plan.
"G20 members commit to taking concrete, practical action in 2015-16 on the … issues, which G20 countries have identified as high priorities in the fight against corruption," the document said.
G20 members' efforts will be directed toward preventing the abuse of legal persons and arrangements, combating bribery, determining high-risk sectors, promoting greater transparency in the public and private sectors and facilitating internationalcooperation.
"The G20 commits to lead by example and hold itself accountable for its anti-corruption commitments," the group stated.
Back in 2010, G20 leaders established the Anti-Corruption Working Group (ACWG) at the summit in Toronto. The ACWG is committed to doing its utmost to reduce corruption and enhance transparency.
The G20 leaders' summit in 2014 is held in Brisbane from November 15 to 16 at the Brisbane Convention and Exhibition Centre, with 4,000 delegates and 3,000 media representatives in attendance. The summit provides an opportunity for leaders to discuss global issues and use their influence to improve people's lives.
ΜΕΤΦΡΑΣΗ ΑΠΟ GOOGLE
Οι ηγέτες της G20 θα αναλάβουν συγκεκριμένη δράση για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο 2015-2016. Οι προσπάθειες θα πρέπει να κατευθύνονται προς την καταπολέμηση της δωροδοκίας, η προώθηση μεγαλύτερης διαφάνειας στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και τη διευκόλυνση της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Μπρίσμπεϊν (Αυστραλία) 16 Νοεμβρίου (Sputnik) - Οι ηγέτες της G20 συμφώνησαν σε μια πρακτική δράση για το 2015 και το 2016 για την καταπολέμηση της διαφθοράς , την ομάδα που αναφέρεται στο σχέδιο δράσης της G20 κατά της Διαφθοράς.
"Τα μέλη της G20 δεσμεύονται να αναλάβουν συγκεκριμένες, πρακτικές ενέργειες στο 2015-16 για τα ... θέματα, τα οποία οι χώρες της G20 έχουν αναγνωριστεί ως υψηλές προτεραιότητες στην καταπολέμηση της διαφθοράς," ανέφερε το έγγραφο.
Προσπάθειες των μελών της G20 »θα κατευθυνθεί προς την αποτροπή της κατάχρησης των νομικών προσώπων και των ρυθμίσεων, την καταπολέμηση της δωροδοκίας, τον προσδιορισμό τομέων υψηλού κινδύνου, την προώθηση μεγαλύτερης διαφάνειας στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και τη διευκόλυνση της διεθνούς συνεργασίας .
"Η G20 δεσμεύεται να δώσει το καλό παράδειγμα και να κρατήσει η ίδια υπόλογη για τις δεσμεύσεις της κατά της διαφθοράς," η ομάδα ανέφερε.
Πίσω στο 2010, οι ηγέτες της G20 στη σύσταση της ομάδας εργασίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς (ACWG) στη σύνοδο κορυφής στο Τορόντο. Η ACWG δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μείωση της διαφθοράς και την ενίσχυση της διαφάνειας.
Σύνοδο κορυφής των ηγετών της G20 το 2014 πραγματοποιήθηκε στο Brisbane από 15 Νοεμβρίου έως 16 στο Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο Μπρίσμπαν, με 4.000 αντιπροσώπους και 3.000 εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης στην προσέλευση. Η σύνοδος κορυφής παρέχει μια ευκαιρία για τους ηγέτες για να συζητήσει παγκόσμια ζητήματα και να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για να βελτιώσουν τις ζωές των ανθρώπων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου