Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014


ΝΑ ΕΝΑΣ ΡΕΑΛΙΣΤΗΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥΡΚΟΣ… ΛΕΕΙ ΟΛΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙAYΓΕΙΑ … ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ εφημερίδα ΧΟΥΡΙΕΤ! 


O Μουσταφά επιχειρεί να τοποθετήσει τις μαλακίες του τρελλού Ερντογάν.. σε κάποιο επίπεδο λογικής!
Ο Λίαν αξιόλογος κ.Μουσταφά Ακυόλ… λέει τα σύκα-σύκα .. προς όλους τους Ερντογάνηδες ψυχοπαθείς!
ΔΕΙΤΕ ΠΛΗΖ...



ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

MUSTAFA AKYOL
akyol@mustafaakyol.org

Tayyip Erdoğan and Christopher ColumbusAfter 12 years in power, Turkish President Recep Tayyip Erdoğan by now has established a good record of initiating unexpected controversies. Last week, he ignited yet another one, which went globally viral, by claiming, “Muslims discovered America, not Christopher Columbus.”
While speaking to an audience of Latin
American Muslims, apparently with the intention of establishing the deep roots of Islam in the New World, Erdoğan claimed: “Muslim sailors arrived in America in 1178. Columbus mentioned the existence of a mosque on a hill on the Cuban coast.”
He did not unveil the sources of his claim, but those who did a Google search found out that it was probably a short online article by Muslim historian Youssef Mroueh. In that 1996 piece, Mroueh refers to some records of medieval Muslims’ expeditions to the West, which could perhaps have gone as far as the Americas. But the “mosque on a hill on the Cuban coast” that Mroueh quoted from Columbus, and to which Erdoğan referred, seems to be a misquotation. In that quote, which is available online, Columbus does not write about a mosque. He writes about “beautiful mountains ... one of them containing on its summit a protuberance in the form of a handsome mosque.” In other words, he just likens the shape of a hill to a mosque.
What this means is that, first, Erdoğan’s advisor who gave him this note about Columbus did not do a good job. A reference that can be found just with a simple Internet search, but can also be checked and refuted by an additional Internet search is not the sign of meticulous speech writing.
In fact, had Erdoğan really been willing to advance an argument for a possible Muslim discovery of the Americas before Columbus, he could have referred to a much more solid source: “The Pre-Columbian Discovery of the
American Continent by Muslim Seafarers,” a meticulous article by Fuat Sezgin, a Turkish historian of science at the Johann Wolfgang Goethe University in Germany. In that notable work, Dr. Sezgin infers a “considered opinion” from medieval Muslim maps that “it must have been Muslim navigators who had not only reached the new oceanic continent certainly by the beginning of the 9th/15th century, but even started to survey it.”
It is also true that even if Muslims did not discover the New World, they discovered other things that were exported to the West. Some of these can easily be traced today in English words with Arabic roots. A short list that I also gave in my book (Islam without Extremes) includes algebra, alchemy, alkali, almanac, amalgam, alembic, admiral, alcove, mask, muslin, nadir, zenith, tariff, sugar, syrup, checkmate, lute, and guitar.
What I want to say is that the Islamic world, indeed, was quite advanced when compared to other civilizations, including the West. The era from the 7th to the 13th centuries, especially, can be easily branded as the golden age of Islam.
Today, pious Muslims such as Erdoğan can be proud of this past. But first they should get their facts right, and come across as accurate rather than propagandist. They should also think about why that golden age ended, and the Islamic world gradually stagnated, to ultimately become dramatically backward when compared to the West, if not also other cultures.
They can begin by comparing the open-mindedness and cosmopolitanism of medieval Muslim pioneers to the dogmatism and xenophobia that dominates the Muslim world today.

November/19/2014
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ GOOGLE
MUSTAFA Akyol


Ταγίπ Ερντογάν και ο Χριστόφορος ΚολόμβοςΜετά από 12 χρόνια στην εξουσία, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τώρα έχει δημιουργήσει ένα καλό ρεκόρ για την κίνηση των απροσδόκητες αντιπαραθέσεις. Την περασμένη εβδομάδα, ο ίδιος άναψε ακόμα ένα άλλο, το οποίο πήγε ιογενή σε παγκόσμιο επίπεδο, με τον ισχυρισμό, «Μουσουλμάνοι ανακάλυψε την Αμερική, όχι ο Χριστόφορος Κολόμβος." Ενώ μιλώντας σε ένα ακροατήριο της ΛατινικήςΑμερικής μουσουλμάνων, προφανώς με την πρόθεση του για την ίδρυση τις βαθιές ρίζες του Ισλάμ στην Νέο Κόσμο, ο Ερντογάν υποστήριξε: «Μουσουλμανική ναυτικοί έφτασαν στην Αμερική στο 1178. Columbus αναφέρουν την ύπαρξη ενός τζαμιού σε ένα λόφο στην ακτή της Κούβας. " Δεν αποκαλύψει τις πηγές της απαίτησής του, αλλά εκείνοι που έκαναν μια αναζήτηση στο Google ανακάλυψε ότι ήταν πιθανώς ένα σύντομο άρθρο στο διαδίκτυο από μουσουλμάνους ιστορικός Youssef Mroueh. Σε αυτό το κομμάτι του 1996, Mroueh αναφέρεται σε ορισμένα αρχεία αποστολές μεσαιωνική μουσουλμάνων »προς τη Δύση, η οποία θα μπορούσε ίσως να προχωρήσει τόσο πολύ όσο στην Αμερική. Αλλά το "τζαμί σε ένα λόφο στην ακτή της Κούβας» ότι Mroueh ανέφερε από το Columbus, και στο οποίο αναφέρεται ο Ερντογάν, φαίνεται να είναι μια εσφαλμένη παραπομπή. Σε αυτό το απόσπασμα, η οποία είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο, Κολόμβος δεν γράφει για ένα τζαμί. Γράφει για «όμορφα βουνά ... ένας από αυτούς που περιέχουν στην κορυφή του μια προεξοχή με τη μορφή ενός όμορφου τζαμί.» Με άλλα λόγια, ο ίδιος παρομοιάζει μόνο το σχήμα ενός λόφου σε ένα τζαμί. Αυτό σημαίνει ότι, πρώτα , σύμβουλος του Ερντογάν ο οποίος του έδωσε αυτό το σημείωμα σχετικά με Κολόμβος δεν κάνουν καλή δουλειά. Μια αναφορά που μπορεί να βρεθεί μόνο με μια απλή αναζήτηση στο Διαδίκτυο, αλλά μπορεί επίσης να ελέγχονται και να διαψεύδεται από ένα πρόσθετο αναζήτησης στο Διαδίκτυο δεν είναι το σημάδι του προσεγμένη γραφή ομιλίας. Στην πραγματικότητα, είχε Ερντογάν ήταν πραγματικά πρόθυμος να προωθήσει ένα επιχείρημα για μια πιθανή μουσουλμανική ανακάλυψη της Αμερικής πριν από τον Κολόμβο, θα μπορούσε να αναφέρεται σε μια πολύ πιο σταθερή πηγή: "Η προ-Κολομβιανή ανακάλυψη τηςαμερικανικής ηπείρου από μουσουλμάνους ναυτικών, "μια σχολαστική άρθρο του Φουάτ Σεζγκίν, ο Τούρκος ιστορικός της επιστήμης στο Johann Wolfgang Goethe Πανεπιστήμιο στη Γερμανία. Σε αυτό το αξιόλογο έργο, Δρ Σεζγκίν συνάγει ένα "θεωρείται γνώμη" από το μεσαιωνικό μουσουλμανικό χάρτες ότι «θα πρέπει να ήταν μουσουλμανικές θαλασσοπόροι που έφτασαν όχι μόνο το νέο ωκεάνιο ήπειρο σίγουρα από τις αρχές του 9ου / 15ου αιώνα, αλλά ακόμη και άρχισε να έρευνα αυτό. " Είναι επίσης αλήθεια ότι, ακόμη και αν οι Μουσουλμάνοι δεν ανακάλυψε τον Νέο Κόσμο, ανακάλυψαν άλλα πράγματα που εξήχθησαν στη Δύση. Μερικά από αυτά μπορεί εύκολα να εντοπιστεί σήμερα σε αγγλικές λέξεις με αραβικές ρίζες. Μια σύντομη λίστα που έδωσα, επίσης, στο βιβλίο μου (το Ισλάμ χωρίς ακραίες τιμές), περιλαμβάνει άλγεβρα, αλχημεία, αλκαλίων, αλμανάκ, αμάλγαμα, άμβυκα, ναύαρχος, εσοχή, μάσκα, μουσελίνα, ναδίρ, ζενίθ, τιμολόγιο, τη ζάχαρη, το σιρόπι, ματ, λαούτο, και κιθάρα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο ισλαμικός κόσμος, πράγματι, ήταν αρκετά προχωρημένη σε σύγκριση με άλλους πολιτισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Δύσης. Η εποχή από τον 7ο έως τον 13ο αιώνα, ειδικότερα, μπορεί εύκολα να επώνυμα ως η χρυσή εποχή του Ισλάμ. Σήμερα, ευσεβείς Μουσουλμάνους, όπως ο Ερντογάν μπορεί να είναι υπερήφανη για αυτό το παρελθόν.Αλλά πρώτα θα πρέπει να πάρει τα γεγονότα τους δικαίωμα, και να έρθουν αντιμέτωποι με ακρίβεια και όχι προπαγανδιστική. Θα πρέπει επίσης να σκεφτούμε γιατί η χρυσή εποχή τελείωσε, και ο ισλαμικός κόσμος σταδιακά στάσιμες, για να γίνει τελικά δραματικά προς τα πίσω σε σύγκριση με τη Δύση, αν όχι και άλλους πολιτισμούς. Μπορούν να αρχίσουν συγκρίνοντας το ανοικτό πνεύμα και τον κοσμοπολιτισμό των μεσαιωνικών μουσουλμανικών πρωτοπόροι στο δογματισμό και την ξενοφοβία που κυριαρχεί το μουσουλμανικό κόσμο σήμερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου