Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014


Australian Prime Minister Tony Abbott
China to Host G20 Summit in 2016: Australian Prime Minister

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ G20 ΘΑ ΣΥΝΕΛΘΕΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ!

Ναι …τώρα χεστήκαμε! Την διαφθορά όμως δεν θα τη λύσουν έως τότε…Θα συνεχίσουν να μας παραμυθιάζουν οι μπάσταρδοι…ηγέτες, οικονομικοί Δολοφόνοι των Εθνών!
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Prime Minister of Australia Tony Abbott said the 2016 G20 Summit will take place in China; next year, G20 leaders will meet in Turkey.
MOSCOW, November 16 (Sputnik) — Australian Prime Minister Tony Abbott said that the 2016 G20 summit will be held in China, SBS News reported Sunday.
G20 summit in 2015 will be hosted by Turkey.
The ninth G20 summit took place in Brisbane, Australia, on November 15 and 16. The summit serves as a platform to discuss a number of issues, such as developing global investment and infrastructure, creating jobs, building a stronger global economy and strengthening international institutions, among other things.
The Russian delegation, headed by President Vladimir Putin, arrived in Brisbane on Friday. Putin and a number of leaders had meetings that were marked by mutual understanding and intent to improve the relations between Russia and the West.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ GOOGLE

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Τόνι Άμποτ είπε η Σύνοδος Κορυφής της G20 το 2016 θα λάβει χώρα στην Κίνα? τον επόμενο χρόνο, οι ηγέτες της G20 θα συναντηθούν στην Τουρκία.
ΜΟΣΧΑ 16 Νοεμβρίου (Sputnik) - Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Tony Abbott δήλωσε ότι η σύνοδος κορυφής της G20 το 2016 θα πραγματοποιηθεί στην Κίνα, η SBS News ανέφερε την Κυριακή.
Σύνοδο κορυφής της G20 το 2015 θα φιλοξενηθεί από την Τουρκία.
Η ένατη G20 σύνοδος κορυφής πραγματοποιήθηκε στο Brisbane, της Αυστραλίας, στις 15 Νοεμβρίου και 16. Η σύνοδος κορυφής χρησιμεύει ως μια πλατφόρμα για να συζητήσουν μια σειρά θεμάτων, όπως είναι η ανάπτυξη της παγκόσμιας επενδύσεων και των υποδομών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης παγκόσμιας οικονομίας και την ενίσχυση των διεθνών θεσμών , μεταξύ άλλων.
Η ρωσική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν , έφτασε στο Brisbane την Παρασκευή. Πούτιν και μια σειρά από ηγέτες είχαν συναντήσεις που χαρακτηρίστηκαν από την αμοιβαία κατανόηση και την πρόθεση για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου