Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014

Η ΠΛΗΓΗ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ...ΤΟΥΡΚΙΑ!ΒΑΣΑΝΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΟΙ ΜΕΜΕΤΗΔΕΣ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ!

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ …ΠΟΥ ΑΝΑΚΛΥΨΕ ΔΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΛΟΜΒΟ! – ΘΕΛΕΙ ΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗ ΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΥΕΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ!
Δείτε τι γράφει η σημερινή ΧΟΥΡΙΕΤ!-Χθες ως γνωστόν ήταν η Παγκόσμια ημέρα του Παιδιου!) 


ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Forty-nine children have been subjected to torture in Turkish prisons in 2014, while another 64 have been tortured in police custody, a leading Turkish human rights NGO stated in a report released to mark World Children’s Day on Nov. 20.
The Human Rights Association (İHD) stressed that the figures only represent cases reported to activists and that many victims are hesitant to denounce officials for fear of facing retribution.
So far in 2014, some 360 children have been detained during public incidents or demonstrations, 59 have been arrested and 42 have suffered injury, the report said.
“Children are the utmost victims in terms of human rights violations,” the İHD report said.
The İHD criticized the Justice Ministry for remaining silent in cases of violence and sexual abuse against children in prisons, and called for the release of all child convicts.
The report also drew a bleak picture of the grave social conditions for children, particularly emphasizing the lack of state action against child labor and child marriages.
It also emphasized that children have a right to be part of the decision-making process regarding issues that concern them.
November/20/2014

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (google)

113 παιδιά βασανίζονται στις τουρκικές φυλακές ή υπό κράτηση το 2014: ΜΚΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Σαράντα-εννέα παιδιά υποστεί βασανιστήρια στις τουρκικές φυλακές το 2014, ενώ ένα άλλο 64 έχουν υποστεί βασανιστήρια σε αστυνομικό τμήμα, μια από τις κορυφαίες τουρκικές.Μια ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρεται σε μια έκθεση που κυκλοφόρησε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των παιδιών στις 20 Νοεμβρίου. Η Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IHD), τόνισε ότι οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν μόνο περιπτώσεις που αναφέρθηκαν σε ακτιβιστές και ότι πολλά θύματα διστάζουν να καταγγείλουν τους υπαλλήλους για το φόβο της τιμωρίας που αντιμετωπίζει. Μέχρι στιγμής το 2014, έχει περίπου 360 παιδιά τέθηκαν υπό κράτηση κατά τη διάρκεια της δημόσιας περιστατικά ή επιδείξεις, 59 έχουν συλληφθεί και 42 έχουν υποστεί ζημία, αναφέρει η έκθεση. "Τα παιδιά είναι τα θύματα κάθε δυνατή προσπάθεια όσον αφορά τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», δήλωσε η έκθεση IHD. Η IHD επέκρινε το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη σιωπή σε περιπτώσεις βίας και σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών στις φυλακές, και ζήτησε την απελευθέρωση όλων των καταδίκων του παιδιού. Η έκθεση επέστησε επίσης μια ζοφερή εικόνα για τις σοβαρές κοινωνικές συνθήκες για τα παιδιά, τονίζοντας ιδιαίτερα την έλλειψη κρατικής δράσης κατά της παιδικής εργασίας και της παιδικής γάμους. Είναι, επίσης, τόνισε ότι τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να είναι μέρος του η διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με ζητήματα που τους αφορούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου