Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013

EKTIMHΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΘΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ:

ΣΥΡΙΑ 2013

ΡΑΔΙΟΥΡΓΙΕΣ-ΔΟΛΟΠΛΟΚΙΕΣ-ΜΗΧΑΝΟΡΡΑΦΙΕΣ
 ΚΑΙ ΣΑΤΑΝΙΚΕΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ ΔΡΩΝΤΩΝ
ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΩΝ
ΛΑΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΦΗΛΙΟΥ

6.9.2013
Σὲ διάφορες ἔγκυρες ἱστοσελίδες ἐδημοσιεύθη τὴν 31.8.2013 τὸ κατωτέρω κείμενο:

« Σάββατο, 31 Αὐγούστου 2013

Τὸ ἴδιο ἔκανε καὶ τὸ BBC!
Συγκεκριμένα ὁ Κέρι στὴν “πύρινη” ὁμιλία του ὅπου προανήγγειλε ἐπίθεση στὴν Δαμασκό, ξεκίνησε χρησιμοποιώντας τὴν συγκεκριμένη φωτογραφία γιὰ νὰ δείξει τό “μέγεθος τῆς σφαγῆς” στὴν πρόσφατη ἐπίθεση μὲ χημικὰ ἀπὸ τὸ καθεστώς”!
Γιά κακή τους τύχη ὅμως, ὁ φωτογράφος, ποὺ εἶχε τραβήξει τὴν φωτογραφία …ζοῦσε καὶ ὀργισμένος ἐξέδωσε ἀνακοίνωση ποὺ τοὺς κατακεραυνώνει γιὰ τὴν ἀπάτη.
Συγκεκριμένα ὁ Ἰταλὸς Marco di Lauro ἐκτὸς ἑαυτοῦ ἀποκάλυψε ὅτι ἡ συγκεκριμένη φωτογραφία τραβήχτηκε στὸ Ἰρὰκ τὸ 2003!
Πόσα μέσα ἄραγε θὰ μεταδώσουν τὴν ἀπάτη ; »ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ:

1. Ὅμως ὁ θυμόσοφος λαὸς λέγει: «Ὁ Θεὸς ἀγαπᾶ τὸν κλέπτη, ἀλλὰ ἀγαπάει καὶ τὸν νοικοκύρη». Ὅπως καὶ παλαιότερα, ἔτσι καὶ στὸ παρόν, ἀλλὰ φοβούμεθα καὶ στὸ μέλλον, οἱ ἄκρως ἐπικίνδυνοι σιωνιστὲς θὰ ἐφευρίσκουν ἄπειρες δικαιολογίες, γιὰ νὰ ἐπεμβαίνουν ὡς χωροφύλακες ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ νὰ δημιουργοῦν ἀναστατώσεις καὶ νὰ πολεμοῦν μὲ προβοκάτσιες ὅλους ὅσους ἔπαυσαν πλέον νὰ γίνωνται πειθήνια ὄργανά τους καὶ τοὺς χαλᾶνε τὰ σχέδια οἱ διάφοροι, ποὺ προβλήθησαν καὶ γιγάντωσαν μὲ τὴν βοήθεια τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων ὡς π.χ. :

Α. ὁ Μπὶν Λάντεν, «γέννημα-θρέμμα» τῶν σιωνιστῶν ΗΠΑ κ.λπ., ὁ ὁποῖος μετετράπη σὲ ἀδίστακτο ἐχθρὸ τοῦ πλανητάρχου καὶ τῶν «δορυφόρων» του καὶ δεκαετίες ὁλόκληρες ἐνσπείρει τὸν ὄλεθρο καὶ τὴν συμφορὰ ἀνὰ τὴν ὑφήλιο.

Β. ὁ Σαντὰμ Χουσεΐν, τὸν ὁποῖο ἐνίσχυαν παντοιοτρόπως νὰ τάσσεται ἐναντίον τοῦ Ἰρὰν καὶ σὲ αὐτὸν τὸν αἴσχιστο πόλεμο Ἰρὰν-Ἰρὰκ ἐδολοφονήθηκαν περίπου 1.000.000 ἄνθρωποι.

2. Ὁ διάβολος διὰ τῶν ὀργάνων του, ἐφαρμόζων τὴν σατανικὴ μέθοδο τοῦ «διαίρει καὶ βασίλευε» ἀναδεικνύει καὶ διατηρεῖ ἐλεεινότατα ὑποκείμενα στὶς διάφορες χῶρες τῆς ὑφηλίου καὶ ὅταν διαπιστώσῃ ὅτι αὐτοὶ οἱ τρισάθλιοι Πρόεδροι καὶ Πρωθυπουργοὶ τῶν λαῶν παύσουν νὰ εἶναι πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, τότε μὲ μηχανορραφίες καὶ μὲ κάθε ἀθέμιτο μέσο ἐπεμβαίνουν καὶ τοὺς ἐξουθενώνουν καὶ τοὺς ἀντικαθιστοῦν μὲ ἄλλα ἀνδρείκελα καὶ γενίτσαρους τοῦ πνεύματος, ποὺ τοὺς βαπτίζουν «δημοκράτες», οἱ ὁποῖοι οὐσιαστικὰ καθίστανται τύραννοι καὶ δεσπότες τῶν λαῶν.

3. Ἄλλοτε καὶ ἀλλοῦ βαπτίζουν αὐτὲς τὶς «μηχανορραφίες» τους καὶ τὶς τρισάθλιες ραδιουργίες ὡς «ροζὲ ἐπαναστάσεις», ὅπως π.χ. στὴν τέως Γιουγκοσλαβία, τὴν Οὐκρανία, τὴν Γεωργία καὶ πληθώρα ἄλλων χωρῶν.

4. Μὲ καμουφλαρισμένες «ἀνθρωπιστικὲς ὀργανώσεις» στὴν οὐσία δροῦν ἀξιωματοῦχοι τῶν κατασκοπευτικῶν δυνάμεων τοῦ πλανητάρχου καὶ ὅλων τῶν «συνεταίρων του» …

5. Παλαιότερα ἀπαίσιοι καὶ τρισάθλιοι ἀποικιοκράτες προσποιούμενοι τοὺς Χριστιανοὺς ἔστελναν ἱεραποστόλους καὶ «ἐκήρυτταν» στοὺς λαοὺς τῆς γῆς τὸν Θεὸ τῆς ἀγάπης …

6. Μετὰ ἔστελναν τοὺς ἐμπόρους καὶ ἐλήστευαν τοὺς ὑπανάπτυκτους λαοὺς π.χ. μὲ μερικὰ μέτρα εὐτελέστατων κόκκινων ὑφασμάτων τοὺς ὑφάρπαζαν πολύτιμους λίθους, ἐλεφαντοστὰ κ.λπ., κ.λπ. Ὅταν αὐτοὶ οἱ λαοὶ ξεσηκώνονταν καὶ ἔλεγαν : «σταματῆστε καὶ ἐμεῖς ἔχουμε δικαίωμα νὰ ζήσωμε», ἔστελναν τοὺς στρατιωτικοὺς καὶ μὲ σύγχρονα ὅπλα κατέπνιγαν στὸ αἷμα τὶς ἐπαναστάσεις τῶν λαῶν. Πραγματοποιοῦσαν τὶς ἐπικηρύξεις κεφαλῶν καὶ οἱ στρατιῶτες γιὰ νὰ δύνανται εὔκολα νὰ μεταφέρουν στοὺς ἀξιωματικούς τους τὰ πτώματα, γιὰ νὰ λαμβάνουν διπλάσιο ἢ πολλαπλάσιο μισθό, ἔπαιρναν τὰ κεφάλια τῶν ἰθαγενῶν, τὰ ὁποῖα τὰ κλωτσοῦσαν μὲ μεγάλη χαρά, μέχρι ποὺ νὰ φθάσουν στοὺς ἀξιωματικούς τους. Ὅταν κατεστάλησαν τὰ κινήματα τῶν ἰθαγενῶν, οἱ στρατιῶτες, ποὺ εἶχαν «γλυκαθῆ» μὲ τὶς ὑψηλὲς ἀμοιβὲς τῶν κεφαλιῶν καὶ εἶχαν ἐθισθῆ νὰ κλωτσοῦν, ἐτύλιγαν διάφορα «κουρέλια» καὶ τὰ ἔκαναν μπάλα καὶ συνέχιζαν νὰ τὰ κλωτσοῦν σὰ νὰ ἤτανε κεφάλια ἰθαγενῶν.

7. Τοιουτοτρόπως ἀνεπτύχθη καὶ τὸ ποδόσφαιρο = ὄπιο τοῦ λαοῦ, μὲ τὸ ὁποῖο ἔχουν ἀφιονισθῆ οἱ περισσότεροι λαοὶ καὶ ἔχουν διαθέσει οἱ ἰθύνοντες ἀμύθητα ποσὰ γιὰ τὴν ποδοσφαίρα καὶ ἀνέχονται ὅλα αὐτὰ τὰ ἔκτροπα, γιὰ νὰ ἀσχολοῦνται οἱ λαοὶ μὲ κάτι καὶ νὰ μὴ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ γκρέμισμα τῶν τυράννων κυβερνητῶν τους (ἴδ. περιοδικό μας Φωτεινὴ Γραμμή, τεῦχος 49, σελ. 162).

8. Ὁ Ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ κ. Κέρι, ὅμως, δὲν ἐπρόσεξε καὶ ἡ μηχανορραφία του ἀπεκαλύφθη πολὺ σύντομα. Ἡ φωτογραφία, ποὺ προέβαλε ὡς ἀπόδειξι ὅτι τὸ καθεστὼς τῆς Συρίας ἐχρησιμοποίησε τὴν 21.8.2013 χημικὰ ἦταν μία σκέτη ἀπάτη, διότι ὁ Ἰταλὸς φωτορεπόρτερ Marco di Lauro ἐδήλωσε κατηγορηματικῶς ὅτι αὐτὴ ἡ φωτογραφία ἦταν δική του, ποὺ εἶχε τραβήξει τὸ 2003 στὸ Ἰρὰκ καὶ δὲν ἦταν πρόσφατη ἀπὸ τὰ γεγονότα, ποὺ λαμβάνουν χώρα στὴν Συρία ! ! !

9. Τώρα πασχίζουν νὰ βγάλουν ἄλλες φωτογραφίες καὶ δῆθεν ἀκροάσεις ὅτι τὰ χημικά, ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὴν Συρία προέρχονται ἀπὸ  τὸ καθεστὼς τῆς Συρίας καὶ ὄχι ἀπὸ τοὺς ὑποδαυλιζόμενους ἀπὸ τὸν πλανητάρχη καὶ τοὺς ἑταίρους του ἀντάρτες. Ἔτσι θὰ δικαιολογήσῃ τὴν ἀνήθικη ἐπέμβασί του στὴν Συρία καὶ συνδράμουν ὅλοι αὐτοὶ τὰ μέγιστα στὸ νὰ ἀλληλοσπαραχθοῦν οἱ ἀντιμαχώμενες δυνάμεις…

10. Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι στὸ πλευρὸ τῶν ἀνταρτῶν πολεμοῦν ἑκατοντάδες χιλιάδες Ταλιμπὰν καὶ οἱ Τσετσένοι ἐξτρεμιστές. Αὐτοὶ οἱ «γενίτσαροι» μὲ σατανικὴ μανία καταφέρονται κυρίως ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν τῆς Συρίας, τοὺς ὁποίους ἔχουν ἀποδεκατίσει καὶ ἀπήγαγαν καὶ τοὺς Μητροπολίτες, τοὺς ὁποίους «ἐκαθάρισαν». Ἐὰν αὐτοὶ ἦταν ραβίνοι, οἱ πάντες θὰ ἔσπευδαν νὰ κατατροπώσουν τοὺς δολοφόνους τῶν σιωνιστῶν καὶ τῶν ραβίνων.

11. Ἄς εὐχηθοῦν καὶ προσευχηθοῦν ὅλοι οἱ λαοὶ τῆς ὑφηλίου ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ τοὺς ἡγέτες τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων νὰ μὴ ξεκινήσουν τὸν Γ΄ Παγκόσμιο πόλεμο καὶ νὰ μὴ ἐφαρμοσθοῦν τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τὰ 7,5 δισεκατομμύρα ἀνθρώπων νὰ μειωθοῦν σὲ μόνον 500 ἑκατομμύρια.

Εἴθε νὰ λυτρωθοῦν καὶ οἱ λαοὶ ἀπὸ τὴν ἀπερίγραπτη συμφορά…

Λεπτεμερέστερα περὶ τῶν νέων «προβοκάτσια» στὴν Συρία, ἴδετε κατωτέρω τὴν ἐκτενῆ καὶ πολὺ κατατοπιτικὴ συνέντευξι τῆς Ἡγουμένης τῆς Μονῆς Saint Jacques le Mutilé Μοναχῆς Agnès-Mariam de la Croix :


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου