Τρίτη 5 Μαΐου 2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ...ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΕΣ...


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΔιευκρινίσεις αναφορικά με τις δρομολογούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν ζητήματα της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Το σχέδιο νόμου «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» συζητείται σήμερα και αύριο στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου οι βουλευτές και οι αρμόδιοι φορείς θα καταθέσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους για τα θέματα που περιλαμβάνονται στο εν λόγω σχέδιο νόμου:
- Νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
- Διαχωρισμός Προτύπων - Πειραματικών Σχολείων
- Παύση της επιλογής θεμάτων από την Τράπεζα Θεμάτων για την Γ’ τάξη του Λυκείου (που έχει άμεση σχέση με την εφαρμογή του νέου συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

- Επαναφορά τομέων/ειδικοτήτων και διαθέσιμων εκπαιδευτικών της Τεχνικής Εκπαίδευσης
- Νέο σύστημα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης
- Επαναφορά διαγεγραμμένων φοιτητών/τριων

Οι τέσσερις τροπολογίες που θα συμπεριλαμβάνονταν στο νομοσχέδιο «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις» σχετικά με την άμεση ρύθμιση των επειγόντων θεμάτων που αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κατατέθηκαν ως νομοσχέδιο με την μορφή του «κατεπείγοντος» στη Βουλή και το οποίο θα ψηφιστεί έως την Παρασκευή 8/5.
Αναφορικά με τον χαρακτήρα του «κατεπείγοντος»: Οι κατατιθέμενες διατάξεις αφορούν ρυθμίσεις που πρέπει να ψηφιστούν μέσα σε ανελαστικές προθεσμίες, διαφορετικά θα διασαλευθεί η ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και η λειτουργία των σχολείων. Από τις προθεσμίες αυτές προκύπτει ο «κατεπείγων» χαρακτήρας του νομοσχεδίου και όχι από την «αξιολογική» ιεράρχησή τους σε σχέση με άλλα σοβαρά μέτρα που θα ενταχτούν στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΠΑΙΘ και το οποίο θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα:
1. Για τις αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής
Κατ’ αρχάς δεν είχε προχωρήσει η προετοιμασία από τις προηγούμενες ηγεσίες του Υπουργείου και από το ΙΕΠ για νέα βιβλία που θα υπηρετούσαν τα αναλυτικά προγράμματα του «Νέου Λυκείου» για την τελευταία τάξη των Γενικών Λυκείων (πρώτη χρονιά εφαρμογής: 2015/16). Άρα δεν θα υπήρχαν εγκαίρως βιβλία Γ’ Λυκείου για την επόμενη σχολική χρονιά. Ακόμη μεγαλύτερη εκκρεμότητα υπήρχε στα ΕΠΑΛ, για τα οποία δεν είχαν εκπονηθεί ούτε αναλυτικά προγράμματα. Ακόμη, λοιπόν, και για «τεχνικούς» λόγους, οι παρεμβάσεις θα έπρεπε να είναι άμεσες. Πόσο μάλλον που η πολιτική βούληση του Υπουργείου ήταν να μην εφαρμοστεί το σύστημα Αρβανιτόπουλου, που έδινε πολύ περιορισμένες δυνατότητες επιλογής σχολών στους μαθητές/τριες, καθώς μπορούσαν να επιλέξουν σχολές από μόνο ένα επιστημονικό πεδίο. Με τις νέες παρεμβάσεις, τα παιδιά θα μπορούν με την επιλογή ενός 5ου μαθήματος (σημειώνεται ότι όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί ως «μαθήματα επιλογής» διδάσκονται στα σχολεία) να επιλέξουν σχολές και από ένα ακόμη επιστημονικό πεδίο. Με αυτό τον τρόπο, διευρύνονται οι επιλογές των παιδιών και πολλά εξ αυτών με υψηλή βαθμολογία δεν θα μένουν εκτός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ τα Πανεπιστήμια θα ενσωματώνουν στο δυναμικό τους μαθητές και μαθήτριες με υψηλή βαθμολογία. Επιπλέον, γίνεται εφικτό να είναι εγκαίρως στις θέσεις τους οι αντίστοιχοι εκπαιδευτικοί, καθώς και τα σχολικά εγχειρίδια, αφού ο σχετικός προγραμματισμός δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς σε σχέση με τα ήδη ισχύοντα δεδομένα.
2. Για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία
Η πολιτική βούληση του ΥΠΟΠΑΙΘ για διαχωρισμό Προτύπων – Πειραματικών για κοινωνικούς, επιστημονικούς και παιδαγωγικούς λόγους είναι δεδομένη και έχει ως συνέπεια την επαναφορά της επιλογής με κλήρωση του μαθητικού πληθυσμού στην Α’ γυμνασίου των Πειραματικών σχολείων, ενώ τη διαδικασία εισαγωγής στα Πρότυπα
επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς από κοινού. Λαμβάνοντας υπόψη ότι α) μαθητές και γονείς πρέπει να γνωρίζουν εγκαίρως με ποια διαδικασία θα εισαχθούν στα σχολεία αυτά, β) οι αλλαγές αυτές έχουν ήδη εξαγγελθεί από το Υπουργείο και γ) οι προθεσμίες για την κλήρωση ή όποια άλλη διαδικασία εισαγωγής αποφασιστεί είναι πολύ συγκεκριμένες και ασφυκτικές, το Υπουργείο θεωρεί κατεπείγουσα τη θεσμοθέτηση των σχετικών διατάξεων.
3. Τράπεζα Θεμάτων
Εάν δεν καταργηθεί η διαδικασία της επιλογής των θεμάτων κατά 50% από την Τράπεζα Θεμάτων πριν την έναρξη των Πανελλαδικών και ενδοσχολικών εξετάσεων, οι ημερομηνίες των οποίων έχουν ήδη οριστεί, οι μαθήτριες και οι μαθητές θα εξεταστούν με την Τράπεζα Θεμάτων στην Α’ και Β’ Λυκείου (θα δώσουν δηλαδή, «πανελλαδικού» τύπου εξετάσεις), με όλες τις κοινωνικές και παιδαγωγικές συνέπειες που περιγράφονται ρητά στην αιτιολογική έκθεση. Τη ρύθμιση αυτή συμπληρώνει και η κατάργηση της επιλογής θεμάτων από την Τράπεζα Θεμάτων και για την Γ’ Λυκείου, από το επόμενο σχολικό έτος 2015/16 και εφεξής.
4. Επαναφορά τομέων και ειδικοτήτων και διαθεσίμων εκπαιδευτικών της Τεχνικής Εκπαίδευσης
Η δήλωση των ειδικοτήτων από τις μαθήτριες και τους μαθητές και ο υπολογισμός των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό πρέπει να γίνουν πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς ώστε να λειτουργήσουν εύρυθμα τα σχολεία από 1η Σεπτεμβρίου. Εάν δεν θεσμοθετηθεί η επανασύσταση των καταργημένων τομέων και ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ, οι μαθητές/ιες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν και να φοιτήσουν σε δημόσια σχολεία στις ειδικότητες αυτές, που είναι πολύ δημοφιλείς και την έλλειψή τους θα κάλυπταν αποκλειστικά ιδιωτικοί φορείς. Ταυτόχρονα, βέβαια, δεν θα μπορούσαν να επαναπροσληφθούν, στην πράξη, σε θέσεις εκπαιδευτικές και όχι διοικητικές ή άλλες, οι επαναπροσλαμβανόμενοι (κατά το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης) εκπαιδευτικοί που είχαν απολυθεί ή είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα.
5. Επιλογή στελεχών Εκπαίδευσης
Η θητεία των Διευθυντών σχολικών μονάδων και των Διευθυντών εκπαίδευσης λήγει τον Ιούνιο του 2015 για τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων και τον Ιούλιο του 2015 για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τους Σχολικούς Συμβούλους. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο, για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής των στελεχών εντός των νομίμων προθεσμιών, προκειμένου να μην υπάρξει κενό διοικητικού συντονισμού από την 1η Σεπτέμβριου.
6. Για τους «λεγόμενους» αιώνιους φοιτητές
Το θέμα των «αιωνίων φοιτητών» εμπεριέχεται στο νομοσχέδιο επειδή πολλοί φοιτητές και φοιτήτριες έρχονται άμεσα αντιμέτωποι με την οριστική τους διαγραφή από τις λίστες των Πανεπιστημίων. Επαναλαμβάνουμε ότι οι λεγόμενοι «αιώνιοι» δεν επιβαρύνουν οικονομικά τη λειτουργία των Ιδρυμάτων.
Τέλος, στο Πολυνομοσχέδιο που θα κατατεθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα στη Βουλή, θα συμπεριληφθούν:
- Η κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου της αξιολόγησης
- Ζητήματα που αφορούν τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (μείωση ποινής, άνοιγμα των πινάκων για το 2010-2012)
- Ζητήματα της ειδικής και ιδιωτικής εκπαίδευσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου