Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018

ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ...ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΤΕ... ΤΙ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ!

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
ΕΝΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ!
ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΞΕΜΠΡΟΣΤΙΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΑΘΛΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ....
Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΆΦΟΣ κ.Σωτήρης Μπουζάρας (Μέλος της Ε.Σ.Δ) προς 29η Ταξιαρχία – ΓΕΣ, 19/9/16 --- Σελίδα 1 Κομοτηνή, 19/09/2016 

Προς Ταξίαρχο 29ης Ταξιαρχίας Πεζικού Κομοτηνής Κο Νιζάμη Σχετ.: το Φ.900/176/473146 της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 Αξιότιμε κε Ταξίαρχε, Ελαβα την 16η Σεπτεμβρίου 2016 το ως άνω ντοκουμέντο σε 24 στο σύνολο διπλής όψης φωτοτυπίες το οποίο μου στάλθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ως απάντηση στην εισαγγελική παραγγελία την οποία είχα προσκο- μίσει σε εσάς στις αρχές του Ιουλίου 2016. Καθώς όμως υπάρχουν κάποια κενά τα οποία δεν απαντώνται από αυτά τα έγγραφα, επιθυμώ συμπληρωμα- τικά να ζητήσω απαντήσεις στα παρακάτω εκ μέρους του ΓΕΣ: 1. Είναι όλα αυτά τα έντυπα ο συνολικός φάκελος επικοινωνίας μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Στρατού και της εταιρείας “Κιβωτός Δόμνας Βιζβίζη” των Φριτζαλά και Νικοπούλου ή είναι ένα μέρος της επικοινωνίας και υπάρχουν και άλλα έντυπα τα οποία δεν μου δόθηκαν;
( Τον Φριτζαλά δεν  τον ξέρουμε αλλά την γυναικούλα του Μανδαμ Νικοπούλου ,,,την παραξέρουμε... ΔΕΙΤΕ  και με την Μανδάμ θα τα ξαναπούμε...
 Και εάν δεν μου δόθηκαν, για ποιον ακριβώς λόγο. 2. Στο έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 08/2013 και ημερομηνία 12/02/2013 που μου στείλατε το οποίο είναι στην ουσία η αίτηση εκ μέρους της εν λόγω εταιρείας προς την 29η Ταξιαρχία Κομοτηνής για να παραχωρηθεί το ορεινό φυλάκιο οι εκπρόσωποι της εν λόγω εταιρείας αναφέρουν ξεκάθαρα πως αιτούνται την παραχώρηση του κτίσματος του Φυλακίου συν τον περιβάλλο- ντα χώρο ο οποίος σύμφωνα με δημοσιεύματα είναι περίπου 150 στρέμματα για να δημιουργήσουν ένα κάποιο “Κέντρο Εναλλακτικής Διαβίωσης” όπως το χαρακτηρίζουν. Αντιγράφοντας από το εν λόγω έντυπο, αναφέρεται πως “το υπό σχεδιασμό “Κέντρο Εναλλακτικής Διαβίωσης” θα περιλαμ- βάνει μία ποικιλία υπηρεσιών, οι οποίες θα απευθύνονται τόσο σε γηγε- νείς κατοίκους (συμπεριλαμβανομένων των Πομάκων της περιοχής), όσο και σε οιονδήποτε ενδιαφερόμενο (φυσικό πρόσωπο, οικογένειες, ομάδες ατόμων, νομικά πρόσωπα κλπ) εντός και εκτός της ελλαδικής επικρατείας”. Και συνεχίζω να αντιγράφω από το εν λόγω έντυπο “οι υπη- ρεσίες αυτές συμπεριλαμβάνονται σε ένα (υπό διαμόρφωση) “στρατηγι- κό σχέδιο” βελτιώσεως τγης ζωής των πολιτών και αναβαθμίσεως των γενικών συνθηκών διαβιώσεως, μέσω της αξιοποιήσεως της πρωτογε- Μπουζάρας προς 29η Ταξιαρχία – ΓΕΣ, 19/9/16 --- Σελίδα 2 νούς παραγωγικής διαδικασίας και των συναφών δραστηριοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με μία -εναρμονισμένη με το πνευματικό υπόβαθρο της ελληνικής σκέψεως- βιωματική σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Ενδεικτικώς το εν λόγω “στρατηγικό σχέδιο” περιλαμβάνει τους εξής πυλώνες, πάνω στους οποίους θα διαμορφωθεί το “Κέντρο Εναλακτικής Διαβίωσης”: - Ο τουρισμός ( συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών μορφών τουρισμού). - Η ανάπτυξη της έρευνας και καινο- τομίας. - Οι περιβαλλοντικές δράσεις. - Οι δράσεις που αφορούν την απόλυτη στήριξη της τοπικής παραγωγής, με την διάσωση, καλλιέργεια και προώθηση των τοπικών ποικιλιών και φυλών, οι οποίες απειλούνται με εξαφάνιση (π.χ.΄πατάτα Μυρτίσκης) καθώς και η αξιοποίηση νέων και παραδοσιακών καλλιεργειών, οι οποίες ευνοούνται από το μικροκλίμα και τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. - Η διασύνδεση αγροτι- κού και τουριστικού τομέως. - Η γεωργική και κτηνοτροφική εκπαίδευ- ση, ως φιλοσοφία και στάση ζωής. - Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ευρύτερης περιοχής, με σκοπό την αύξηση της απασχολήσεως και την ανάπτυξη, τόσο σε οικονομικούς, όσο και σε κοινωνικούς όρους κ.α.” Το ερώτημά μου μετά από όλα αυτά είναι αν ελέγχθηκαν όλα αυτά τα παραπάνω από το Γενικό Επιτελείου Στρατού (Διεύθυνση Υποδομής / 1β, τηλέφ. Εσωτ. 3439, Αθήνα, Αντιστράτηγος Αθα- νάσιος Στυλιανόπουλος) και δόθηκε άδεια από ειδικά στελέχη του ΓΕΣ βάσει αυτών των δεδομένων ή δόθηκε η άδεια με βιτρίνα αυτές τις υποτιθέμενες δραστηριότητες με σκοπό πίσω από την βιτρίνα να επιτελούνται άλλες δραστηριότητες οι οποίες είχαν συμφωνηθεί στο παρασκήνιο. 3. Το εν λόγω “υπό διαμόρφωση στρατηγικό σχέδιο” το οποίο επικαλείται ο αγνώστου επαγγέλματος και αυτοαποκαλούμενος ως “γεωστρατηγικός αναλυτής” Φριτζαλάς Ιωάννης τελικά διαμορφώθηκε και κατατέθηκε στις υπηρεσίες σας και ποια ημερομηνία και με ποιον αριθμό πρωτοκόλλου; Αν όχι σε πόσα έτη από σήμερα έχετε προγραμματίσει να το απαιτήσετε από τον εκπρόσωπο της εν λόγω εταιρείας; 4. Υπό ποία επιστημονική ιδιότητα ή άλλη ιδιότητα (π.χ. μέλος στρατιωτικών ομάδων κλπ) απευθύνθηκε ο Φριτζαλάς στο ΓΕΣ υποβάλλοντας ένα “υπό διαμόρφωση στρατηγικό σχέδιο” το οποίο από τους επιστήμονες του ΓΕΣ έγινε μάλιστα και δεκτό, αν και “υπό διαμόρφωση” δηλαδή χωρίς καν να έχει την τελική του εικόνα παρά μόνο να υπάρχει στα λόγια; Δηλαδή ποια επιστημονική ιδιότητα του εν λόγω κυρίου έκρινε ως επαρκή το ΓΕΣ ώστε να τον θεωρήσει επιστημονικά επαρκή για να συντάξει ο ίδιος ή και με συνεργά- τες ένα “στρατηγικό σχέδιο”; 5. Γνωρίζοντας προσωπικά πως το ΓΕΣ δίνει προς χρήση υποδομές του σε κυνηγετικούς και περιβαλλοντικούς συλλόγους, νομιμοποιείστε ως επιστήμο- Μπουζάρας προς 29η Ταξιαρχία – ΓΕΣ, 19/9/16 --- Σελίδα 3 νες του ΓΕΣ να δίνετε παραχώρηση χρήση για ένα τεράστιο κτίσμα άνω των 600 τμ και άλλα 150 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης σε μία ιδιωτική ΕΤΑΙΡΕΙΑ (και όχι σύλλογο) η οποία εκπροσωπείται από έναν αγνώστου επαγγέλματος κατά δήλωσή του “γεωστρατηγικό αναλυτή” χωρίς εκ των προτέρων η εν λόγω εταιρεία των εν λόγω ιδιωτών να δεσμευτεί νόμιμα για την χρήση των εν λόγω στρατιωτικών υποδομών; Εάν δεσμεύτηκε θα παρακαλούσα να μου αποστείλετε και αυτό το έγγραφο όπως και τον κανονισμό σας για τις νόμιμες επιπτώσεις όποιου λαμβάνει για χρήση στρατιωτικές υποδομές αλλά μετέπει- τα τις χρησιμοποιεί για άλλον σκοπό πέραν αυτού που αρχικά υπογράφηκε. 6. Μπορώ να μάθω αν και άλλα φυλάκια ανά την ελληνική επικράτεια δόθη- καν σε ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ και ποια είναι αυτά ή πρόκειται για “απόρρητες” πληροφο- ρίες; (δηλαδή το ΓΕΣ καλύπτει τις δραστηριότητες εταιρειών) 7. Στα δύο χρόνια που το φυλάκιο Ακρίτας λειτουργεί στην ουσία ως ιδιωτική βίλα κάποιων ατόμων (σύμφωνα με δικές τους δηλώσεις στα ΜΜΕ στα οποία και τόσα χρόνια αυτοδιαφημίζονται) το ΓΕΣ πόσες φορές διενήργησε έλεγχο και ποια τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων; Μπορώ να λάβω γνώση γι αυτούς τους ελέγχους; 8. Διενεργήθηκε έλεγχος αν οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούν το φυλάκιο Ακρίτας για τους αληθινούς σκοπούς για τους οποίους το ζήτησαν (π.χ. του- ρισμός, ανάπτυξη έρευνας και καινοτομίας, περιβαλλοντικές δράσεις, δράσεις στήριξης τοπικής παραγωγής, διασύνδεση αγροτικού και τουρι- στικού τομέα, γεωργική και κτηνοτροφική εκπαίδευση, αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ευρύτερης περιοχής) και εάν ναι ποια τα αποτελέσματα ελέγχου γι αυτούς τους επτά -7- προαναφερόμενους τομείς; Για παράδειγμα ποιες ήταν οι δραστηριότητές τους σε θέματα τουρισμού (εκτός από επισκέψεις στο φυλάκιο μελών της οικογένειάς τους και προσωπι- κών τους φίλων όπως μοναχοί και μοναχές από μονές με τις οποίες έχουν οικονομικές δοσοληψίες, εθνικοπατριωτικοί σύλλογοι, μέλη ακροδεξιών κομμάτων), σε θέματα “ανάπτυξης και καινοτομίας” κ.ο.κ.. 9. Σύμφωνα με την αίτηση παραχώρησης χρήσης η οποία και εγκρίθηκε από το ΓΕΣ στον εν λόγω χώρο θα υπήρχε η δυνατότητα σε “άτομα, νομικά πρό- σωπα, φοιτητές κλπ να συμμετέχουν ενεργώς σε σεμινάρια γεωργικής καλλιέργειας, σεμινάρια διαβίωσης και επιβίωσης από εξειδικευμένους εκπαιδευτές, δραστηριότητες αναψυχής όπως πεζοπορία, τοξοβολία κλπ”. Σύμφωνα με τους μέχρι σήμερα ελέγχους σας πραγματοποιήθηκαν αυτές οι δραστηριότητες και ποια τα αποτελέσματα; Π.χ. διενεργούνται στο φυλάκιο “σεμινάρια επιβίωσης από εξειδικευμένους εκπαιδευτές” δηλα- δή σεμινάρια πολεμικών δραστηριοτήτων αλλά και “τοξοβολία” και εάν ναι ποιοι συμμετέχουν και ποιοι είναι οι εκπαιδευτές; Ελέγχετε επισήμως τα Μπουζάρας προς 29η Ταξιαρχία – ΓΕΣ, 19/9/16 --- Σελίδα 4 άτομα που δραστηριοποιούνται κατ αυτό τον τρόπο εντός του φυλακίου ή μήπως υπάρχει περίπτωση να πρόκειται και για άτομα από τον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων τα οποία “προετοιμάζουν” τους ανθρώπους και οπαδούς αυτής της οργάνωσης για “κάτι”; 10. Ο κατά δήλωσή του “γεωστρατηγικός αναλυτής” αλλά αγνώστου επαγγέλματος Φριτζαλάς Ιωάννης στην ίδια αίτηση παραχώρησης χρήσης αναφέρει πως όλα αυτά τα οποία προτίθενται να δημιουργήσουν “θα καλυφθούν από αυτοχρηματοδότηση η οποία έχει ήδη εξασφαλιστεί”. Εχουν πραγματοποιηθεί πριν την χορήγηση της παραχώρησης χρήσης οικονομικοί έλεγχοι από το ΓΕΣ στο αν πράγματι υπήρχαν αυτά τα κεφάλαια και εάν προέρχονται από νόμιμες πηγές; Η έστω μετά την εκτέλεση των εργασιών ελέγχθηκε η εν λόγω ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως προς το ύψος των κεφαλαίων που “επένδυσε” στο στρατιωτικό φυλάκιο και ως προς την προέλευση; Αν ναι υπάρχουν τα έγγραφα του σχετικού ελέγχου; 11. Σύμφωνα με την τελευταία σελίδα αυτού του εντύπου ο “απόλυτος στόχος” γι αυτό το “Κέντρο Εναλλακτικής Διαβίωσης” της εταιρείας του Φριτζαλά Ιωάννη είναι “να οικοδομηθεί βασισμένο στις παρακάτω θεμελιώδεις αρχές: - ενίσχυση της φυσικής παρουσίας στο ορεινό όγκο της Ροδόπης” ενώ μέχρι σήμερα, Σεπτέμβριος του 2015 οι μοναδικοί που διαμένουν μόνιμα εκεί είναι ο Φριτζαλάς Ιωάννης και η σύζυγός του Νικοπούλου Χαρίκλεια. Πιστεύει λοιπόν το ΓΕΣ ότι ο “απόλυτος στόχος” του Φριτζαλά επετεύχθη καθώς τα περί “ενίσχυσης της φυσικής παρουσίας στον ορεινό όγκο της Ροδόπης” καλύπτονται πλήρως με την διαμόρφωση του φυλακίου σε οικογενειακή στέγη του εν λόγω ζεύγους και των 150 στρεμμάτων ως ιδιωτικό κτήμα; Πληροφοριακά να σας ενημερώσω, σε περίπτωση που δεν είστε γνώστες και το αγνοείτε, πως ο ορεινός όγκος της Ροδόπης κατοικείται εδώ και αιώνες από ντόπιους γηγενείς Πομάκους, στην πλειοψηφία τους ελληνικής εθνικής συνείδησης, οι οποίοι παραμένουν εκεί ως μόνιμοι κάτοικοι και κάτω υπό αντίξοες συνθήκες και χωρίς τέτοιου είδους “προνόμια” από χορηγίες του ΓΕΣ, κεφάλαια από μοναστήρια κ.ο.κ.. Για ποιον λόγο δεν προτιμήθηκε, εφόσον οι σκοποί παραχώρησης που αναγράφονται στα έγγραφα που μου αποστείλατε είναι αληθινοί και όχι “βιτρίνα”, να ενισχυθούν οι ντόπιοι, μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής και πατριώτες Πομάκοι και ενισχύονται διάφορα πανάσχετα με την περιοχή άτομα τα οποία μάλιστα έχουν αναστατώσει τις τοπικές κοινωνίες με τις παρανομίες τους και την αντικοινωνική και προκλητική συμπεριφορά τους; 12. Αλλη μία “θεμελιώδης αρχή” είναι η “αναβίωση παραδόσεων και αξιών που θεωρούνται δομικές για την διαμόρφωση μίας υγιούς και αρμονικής κοινωνίας”. Το ΓΕΣ ζήτησε γραπτώς από τον Φριτζαλά Ιωάννη να αναφέρει ποιες ακριβώς είναι αυτές οι παραδόσεις και αξίες που κατά τον Μπουζάρας προς 29η Ταξιαρχία – ΓΕΣ, 19/9/16 --- Σελίδα 5 ίδιο θεωρούνται δομικές για την “διαμόρφωση μίας υγιούς και αρμονικής κοινωνίας” ή άφησε το ελεύθερο στον ίδιο να αποφασίζει κάθε φορά ποιες είναι αυτές; Του ζήτησε να δεσμευτεί γραπτώς πως αυτές οι “παραδόσεις και αξίες” που επικαλείται και που θέλει να επιβάλει δεν θα έρχονται σε αντίθεση με τις τοπικές κοινωνίες της Θράκης και δεν θα προβαίνει ο ίδιος και η εταιρεία του σε ενέργειες όπως παρανομίες και αυθαιρεσίες κάθε λογής με εμπλεκόμενα πρόσωπα δικαστικούς και δημάρχους, θρησκευτικό προση- λυτισμό και εκχριστιανισμό σε συνεργασία με την τοπική μητρόπολη, εμπρη- στικές διχαστικές και εμφυλιοπολεμικές συνεντεύξεις σε επιλεγμένα ΜΜΕ που τορπιλίζουν την αρμονική συμβίωση των δύο κύριων θρησκειών στην περιοχή κλπ; 13. Η τρίτη “θεμελιώδης αρχή” είναι η “ενίσχυση των οικογενειακών και κοινωνικών δεσμών”. Ελέγχθηκε σε αυτή την περίπτωση με ποιο τρόπο επετεύχθη και αυτός ο σκοπός; Γιατί από όσο έχει γίνει γνωστό οι μοναδικοί οικογενειακοί δεσμοί οι οποίοι ενισχύθηκαν είναι αυτοί των οικογενειών Φριτζαλά και Νικοπούλου (οι οποίοι διαμένουν στο εν λόγω οίκημα) καθώς και πραγματοποιώντας εράνους μέσω διαδικτύου ακριβώς για αυτό το οίκημα που το ΓΕΣ τους παραχώρησε, διατηρούν άγνωστου ύψους έσοδα στην εν λόγω εταιρεία τους η οποία, συχνά – πυκνά εμφανίζεται να διαφημίζεται μέσω κολακευτικών και πολυτελών δημοσιευμάτων σε πανάκριβες εφημερίδες πρώτης κυκλοφορίας όπως το “Πρώτο Θέμα” και η “Δημοκρατία”. 14. Ελέγχει με κάποιο τρόπο το ΓΕΣ τα έσοδα τα οποία έχει η εν λόγω ΕΤΑΙΡΕΙΑ χάρη στο οίκημα το οποίο της παραχωρήθηκε και εάν αυτά είναι νόμιμα και φορολογηθέντα; Π.χ. αναφέρω τα έσοδα από διαδικτυακούς και τηλεφωνικούς εράνους, τυχόν έσοδα από παραγωγή προϊόντων από τα 150 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης που τους έδωσε το ΓΕΣ κλπ. 15. Φημολογείται πως τα δεκάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης πριν περιέλθουν στην χρήση της οικογένειας Φριτζαλά και Νικοπούλου και περιφραχθούν, όπως και η γεώτρηση της περιοχής, χρησιμοποιούταν από τους κατά τόπους χωρικούς – ακτήμονες ώστε να κερδίζουν τα ως προς το ζην οι οποίοι, σύμφωνα με την φήμη αυτή, εκδιώχτηκαν αμέσως από τους νέους διαχειριστές της περιοχής. Αληθεύει αυτό; 16. Η γεώτρηση – υδραντλία που χρησιμοποιούν οι Φριτζαλάς και Νικοπού- λου στο εν λόγω οίκημα έχει όλες τις απαραίτητες άδειες και την απαραίτητη νομιμοποίηση σύμφωνα με τους δικούς σας ελέγχους; Ως γνωστόν οι γεω- τρήσεις οφείλουν να δηλώνονται και να αδειοδοτούνται από τους αρμόδιους Δήμους και φυσικά να πληρώνονται και δικαιώματα χρήσης του υδροφόρου ορίζοντα. Εχετε αυτά τα έγγραφα νομιμοποίησης και εάν ναι μπορείτε να μου τα παρέχετε; Μπουζάρας προς 29η Ταξιαρχία – ΓΕΣ, 19/9/16 --- Σελίδα 6 17. Η περίφραξη την οποία έχουν τοποθετήσει οι Φριτζαλάς και Νικοπούλου έχει ύψος άνω των τεσσάρων μέτρων και στο πάνω μέρος της φέρει αιχμηρά συρματοπλέγματα. Είναι αυτό το νόμιμο ύψος και η νόμιμη κατασκευή περίφραξης την οποία το ΓΕΣ έχει εγκρίνει; Πληροφοριακά τέτοιου είδους περίφραξη δεν διαθέτουν ούτε τα στρατόπεδα της Κομοτηνής, ούτε η έδρα της 29ης Ταξιαρχίας – υπεύθυνης για το φυλάκιο. 18. Στο καταστατικό της εν λόγω εταιρείας το οποίο ο Φριτζαλάς Ιωάννης επισυνάπτει δεν αναφέρονται πουθενά οι εταίροι, πέραν του ιδίου και της συζύγου του. Το ΓΕΣ πραγματοποίησε κάποιον σχετικό έλεγχο και γνωρίζει την ταυτότητα των υπολοίπων εταίρων – ιδρυτικών μελών καθώς και την νομιμοποίησή τους; Αν ναι με ποιον αριθμό πρωτοκόλλου και ποίας ημερομηνίας; 19. Ως γνωστόν το εν λόγω οίκημα που έχει το ΓΕΣ παραχωρήσει στην εν λόγω εταιρεία, εδώ και 1 έτος λειτουργεί όχι ως “Κέντρο Εναλλακτικής Διαβίωσης” αλλά ως “στέγη αρωγής και αποκαταστάσεως ορφανών και εγκαταλελειμμένων παιδιών”. Πέραν της αρχικής άδειας την οποία είχε παραχωρήσει το ΓΕΣ στην εταιρεία “Κιβωτός Δόμνας Βιζβίζη” για δημιουργία “Κέντρου Εναλλακτικής Διαβίωσης”, έχει κατατεθεί νέα αίτηση εκ νέου της εταιρείας και έχει δοθεί νέα άδεια που να νομιμοποιεί εκ μέρους του ΓΕΣ την εταιρεία και για τέτοια χρήση και εάν ναι, με ποιον αριθμό πρωτοκόλλου και με ποιαν ημερομηνία και για ποιον λόγο δεν μου την γνωστοποιήσατε; 20. Νομιμοποιείται το ΓΕΣ να παραχωρεί ένα κτίριο σε δύσβατη ορεινή περιο- χή, μακριά από κάθε αστική υποδομή για χρήση ως ορφανοτροφείο και μάλι- στα για βρέφη έως 3 ετών; Ενέκρινε το ΓΕΣ πως τα βρέφη ως 3 ετών σε αυτή την περιοχή, η οποία τους χειμερινούς μήνες δεν διαθέτει ούτε καν δρόμους, είναι ασφαλή να διαμένουν όταν μάλιστα οι ίδιοι οι Φριτζαλάς και Νικοπούλου έχουν επαλειμμένα δημοσίως δηλώσει πως οι δρόμοι κατά τους χειμερινούς μήνες είναι κλειστοί και η πρόσβαση προβληματική έως και αδύνατη; Τι είδους φροντίδα θα απολαμβάνουν τα βρέφη στην κορυφή ενός χωρίς οδική πρόσβαση βουνού και τι θα συμβεί όταν κάποιο βρέφος χρειαστεί κάποια υποδομή της πόλης π.χ. ιατρική περίθαλψη; Εχετε συμφωνήσει γραπτώς να παρέχετε π.χ. κάποιο άρμα μάχης για την μετακίνηση των μελών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και των βρεφών που φιλοξενούν εκεί για τις δωρεάν μετακινήσεις τους ή μήπως την μόνιμη εκεί παρουσία στρατιωτικού κλιμακίου, μεταξύ του οποίου και στρατιωτικούς ιατρούς, όσον αφορά στις άμεσες ανάγκες διαβίωσης και επιβίωσης των βρεφών; 21. Οι εν λόγω εταίροι Φριτζαλάς και Νικοπούλου όλα αυτά τα χρόνια διενερ- γούν στο διαδίκτυο εράνους τόσο για την κατασκευή, όσο για την λειτουργία, Μπουζάρας προς 29η Ταξιαρχία – ΓΕΣ, 19/9/16 --- Σελίδα 7 όσο και για την κάλυψη των δικαστικών διαδικασιών (μηνύσεις και αγωγές εναντίον μου – με την παραλαβή και ανάγνωση αυτής της επιστολής πλέον γνωρίζετε τον λόγο) του ορφανοτροφείου το οποίο στεγάζεται στο οίκημα που το ΓΕΣ τους έχει παραχωρήσει. Εχει το ΓΕΣ ελέγξει ποτέ την εταιρεία για τους εράνους αυτούς και νομιμοποιείται το ΓΕΣ να παραχωρεί στρατιωτικές υποδο- μές σε εταιρείες που τις εκμεταλλεύονται μεταξύ άλλων και για να διενεργούν εράνους για την ενίσχυση των ταμείων τους; Συμβαίνει αυτό και σε παραχω- ρήσεις και άλλων φυλακίων ανά την Ελλάδα, σύλλογοι ή και ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ να κερδοσκοπούν – πλουτίζουν από την εκμετάλλευση στρατιωτικών υποδομών και εάν ναι, σε ποιες περιπτώσεις δίνει το ΓΕΣ άδεια για κάτι τέτοιο; Λαμβάνει το ΓΕΣ και αυτό κάποιο ποσοστό από τυχόν κέρδη και άλλα έσοδα για την ενίσχυση της Εθνικής Αμυνας; 22. Οι ιδιοκτήτες της εταιρείας αυτής, Φριτζαλάς και Νικοπούλου, κατά την δικάσιμο στην οποία και συνευρεθήκαμε στα Δικαστήρια της Κομοτηνής την 3η Αυγούστου 2016 με αποκάλεσαν “προδότη”, “ανθέλληνα”, “τουρκό- σπορο” και πως “τα παίρνω τα φράγκα από το τουρκικό προξενείο”. Συμμερίζεται το ΓΕΣ αυτές τις απόψεις των ....στρατηγικών του εταίρων; Διαθέτει το ΓΕΣ κάποια ειδική υπηρεσία ...ελληνομέτρησης ώστε να με ελέγξει και να πιστοποιήσει επιστημονικά την ελληνικότητά μου; 23. Οι ιδιοκτήτες της εν λόγω εταιρείας έχουν επανειλημμένα δηλώσει σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ πως το οίκημα και το οικόπεδο αυτό τους παραχωρήθηκαν από το ΓΕΣ για να δημιουργήσουν “τον πρώτο ελληνό- φωνο και χριστιανικό οικισμό μέσα στην μειονοτική μουσουλμανική τουρκόφωνη περιοχή” στα ορεινά της Ροδόπης. Νομιμοποιείται το ΓΕΣ από μόνο του, χωρίς την συγκατάθεση της Κυβέρνησης, των υπηρεσιών Κρατικής Ασφάλειας και φυσικά του ΥΠΕΞ να ιδρύει χωριά με ειδική και επιλεγμένη σύνθεση κατοίκων, ώστε να αλλοιώνει τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά μίας συγκεκριμένης περιοχής της Ελλάδας; Υπάρχει κάποια επίσημη πολιτική απόφαση του Ελληνικού Κράτους βάσει της οποίας πρέπει να εκδιωχθούν οι ντόπιοι πατριώτες και ελληνικής συνείδησης Πομάκοι και να αντικατασταθούν με κάτι άλλο στην ορεινή Ροδόπη; 24. Πέριξ του χώρου του οικήματος και της καλλιεργήσιμης γης 150 στρεμμά- των οι εν λόγω Φριτζαλάς και Νικοπούλου έχουν τοποθετήσει την ως άνω αναφερόμενη τεραστίων διαστάσεων αιχμηρή περίφραξη αλλά και πέραν αυτού, ακόμη πιο έξω από τον χώρο αυτού, μέσα στην δασική περιοχή, έχουν τοποθετήσει δεκάδες μεγάλων διαστάσεων πινακίδες οι οποίες αναφέρουν πως πρόκειται για “στρατιωτική περιοχή” και απαγορεύοντας τους τυχόν περαστικούς (τους Πομάκους κατοίκους δηλαδή καθώς κανείς άλλος δεν ανεβαίνει εκεί πέραν των μονίμων κατοίκων) να πλησιάσουν ...στο δάσος! Εχει δώσει το ΓΕΣ άδεια για τοποθέτηση τέτοιων παραπλανητικών πινακίδων Μπουζάρας προς 29η Ταξιαρχία – ΓΕΣ, 19/9/16 --- Σελίδα 8 οι οποίες να απαγορεύουν στους Πομάκους κατοίκους να πλησιάζουν στο δάσος (σε κοινόχρηστη έκταση) και εάν ναι, με ποια ημερομηνία και με ποιον αριθμό πρωτοκόλλου; Επίσης πέραν των πλαστών πινακίδων, οι οποίες είναι πρόσφατης κατασκευής και όχι παλιές από την εποχή που λειτουργούσε το φυλάκιο, έχουν τοποθετηθεί και μπάρες απαγόρευσης διέλευσης οχημάτων όπως π.χ. στα σύνορα ή στις πύλες των στρατοπέδων. Ολα αυτά αποτελούν ή όχι τον σκοπό του διχασμού των τοπικών κοινωνιών και την δημιουργία εμφυλιοπολεμικού κλίματος και διατάραξης της κοινωνικής ηρεμίας και ειρήνης στην ορεινή Ροδόπη; 25. Δεδομένου των ακραίων αντιλήψεων των εν λόγω ατόμων όπως αυτές παρουσιάζονται σε ΜΜΕ και μπλογκς ανά την Ελλάδα, θεωριών περί εξωγήινης καταγωγής των Ελλήνων ως “ανώτερης ράτσας”, διασπορά φημών πως “οι Τούρκοι πραγματοποιούν γενοκτονία χριστιανών στην Θράκη” (χωρίς καν το ΓΕΣ να παρέμβει για να μας σώσει - είναι σωστό να μας αφήνετε μα μας σφάζουν στην Θράκη, τζάμπα σας πληρώνουμε;) το ΓΕΣ θεωρεί πρέπων το εν λόγω οίκημα όπως και η καλλιεργήσιμη γη 150 στρεμμάτων που έχει δώσει σε ιδιώτες, να χρησιμοποιούνται για συλλογή χρημάτων μέσω διαδικτύου από άτομα τα οποία επιχειρούν να ιδρύσουν ελληνόφωνο και χριστιανικό χωριό μέσα στην μειονοτική περιοχή της ορεινής Ροδόπης, με ότι κινδύνους συνεπάγεται αυτό για την κοινωνική συνοχή στην περιοχή και για την ειρήνη με την αψυχολόγητη και φιλοπόλεμη γείτονα χώρα; 26. Τον Ιούλιο του 2016 το ΥΠΕΚΑ και η υπουργός κα Θεανώ Φωτίου έπειτα από ελέγχους που κράτησαν 5 μήνες ανακάλυψε πλείστες παρανομίες και ελλείψεις στο λεγόμενο ορφανοτροφείο (στο οποίο όπως μέχρι στιγμής διαπιστώνω δεν έχετε δώσει καν άδεια αν και λειτουργεί στον χώρο σας) και διέταξε την απομάκρυνση των παιδιών που φιλοξενούταν εκεί. Τα παιδιά είχαν μετακινηθεί εκεί με εντολή της εισαγγελέως της Κομοτηνής κας Μελισσάρη, εντολή η οποία αποκαλύφθηκε πως ήταν επίσης παράνομη και η κα Μελισσάρη αυτές τις ημέρες φεύγει από την Κομοτηνή με δυσμενή μετάθε- ση. Τον Αύγουστο του 2016 ο δήμαρχος Κομοτηνής Γιώργος Πετρίδης ανακά- λεσε την άδεια που είχε δώσει ένα χρόνο πριν καθώς, έπειτα από έλεγχο που υπέστη από υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης αποκαλύφθηκε πως και ο ίδιος είχε παρανομήσει δίνοντάς την. Με λίγα λόγια το εν λόγω “ορφανοτροφείο” τελικά σήμερα και δεν έχει βρέφη να φιλοξενεί και δεν διαθέτει άδειες ούτε από το ΥΠΕΚΑ, ούτε από τον Δήμο Κομοτηνής. Με δεδομένα όλα αυτά, τις παράνομες άδειες δημοσίων λειτουργών, τις παρανομίες της εν λόγω εταιρείας στην οποία δώσατε το οίκημα, το ευαίσθη- το του θέματος να φιλοξενούνται παιδιά με παράνομο τρόπο, να διενεργού- νται έρανοι με άγνωστα ποσά στα ταμεία και ένα σωρό άλλα, το ΓΕΣ θεωρεί πως ο χώρος του φυλακίου Ακρίτας πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιείται από τα εν λόγω άτομα και την εν λόγω εταιρεία καθώς, μέχρι σήμερα, “ο Μπουζάρας προς 29η Ταξιαρχία – ΓΕΣ, 19/9/16 --- Σελίδα 9 σκοπός επετεύχθη”; Οποιος και εάν είναι αυτός ο “σκοπός”. 27. Θεωρεί το ΓΕΣ (για να προλάβω κάποια ανάλογη δική σας απάντηση) ότι μπορεί ένα οίκημα ιδιοκτησίας του Ελληνικού Στρατού να παραχωρείται για χρήση σε ιδιώτες (ακόμη και σε μία εταιρεία) με τέτοιες αδιαφανείς, έως και “ύποπτες” διαδικασίες και η πράξη αυτή να είναι νόμιμη και σύννομη ως προς τους στρατιωτικούς κανονισμούς; Δηλαδή μία εταιρεία ιδιωτών να ζητά ένα τεράστιο κτίριο και 150 στρέμματα γης για να δημιουργήσει στην ουσία, όπως αναφέρει, ένα οικο-χριστιανικό χωριό εθνικο-πατριωτών φυσιολατρών - χίπηδων και μετά από 2 ολόκληρα έτη από την παραχώρηση και ενώ οι εργασίες ολοκληρώθηκαν (οι οποίες κόστισαν 800.000 ευρώ σύμφωνα με δικές τους δηλώσεις, 1.450.000 ευρώ σύμφωνα με άλλες φήμες) να παρουσιάζει μία εντελώς διαφορετική του χρήση (ορφανοτροφείο επάνω σε δύσβατη περιοχή στο βουνό, χωρίς πρόσβαση τον χειμώνα λόγω του καιρού) και όλα αυτά μέσα σε ένα πανάσχετο έγγραφο αίτημα περί δημιουργίας ενός ναού και το ΓΕΣ να απαντά για τον ναό, χωρίς να αγγίζει το θέμα της αλλαγής χρήσης; Δηλαδή με την ίδια λογική αν μου δίνατε εμένα ένα ανάλογο ακίνητο και μετά από 2 έτη χρήσης σας έστελνα ένα αίτημα για π.χ. κατασκευή γεώτρησης διότι “οι χασισιές που έσπειρα σε 15 στρέμματα δεν έχουν νερό” το ΓΕΣ θα μου απαντούσε μόνο για την γεώτρηση χωρίς να αγγίξει το άλλο θέμα, προσποιούμενο πως δεν κατάλαβε; Νομιμοποιεί τους χρήστες του τεράστιου και πανάκριβου αυτού ακινήτου να αλλάζουν χρήση μέσα από “παραθυράκια” ή μήπως όλο αυτό το σκηνικό ήταν σκηνοθετημένο από την αρχή, να δοθεί δηλαδή άδεια για την Α χρήση και στην συνέχεια το ΓΕΣ να κάνει “τα στραβά μάτια” ώστε οι δικαιούχοι του ακίνητου να κάνουν μέσα στο ακίνητο ότι αυτοί θέλουν, προφανώς με κάποιο αντάλλαγμα προς ομάδες συμφερόντων του ΓΕΣ; 28. Το ΓΕΣ δεν είναι υπεύθυνο ώστε εκτός των τυπικών και γραφειοκρατικών ζητημάτων να εξετάσει και το “ποιόν” των ατόμων κάθε φορά που παραδίδει προς χρήση κάποια υποδομή του σε ιδιώτες, ακόμη και σε εταιρείες; Θεωρεί λοιπόν το ΓΕΣ ότι με την εν γένη συμπεριφορά των Φριτζαλά και Νικοπούλου στην περιοχή της Ροδόπης, δημιουργία ενός “ελληνόφωνου και χριστιανι- κού χωριού μέσα στην καρδιά της μειονοτικής περιοχής”, συνεχή εμφάνι- ση σε τοπικά αλλά και πανελλαδικά, συνήθως πανάκριβα ΜΜΕ με συνεντεύ- ξεις του τύπου “στην Θράκη συντελείται γενοκτονία χριστιανών” (και, ως προέκταση του σκεπτικού τους, μάλλον οι ίδιοι θα μας “σώσουν”) ή “η οικογένεια Νικοπούλου Φριτζαλά διαμένει μόνιμα σε οίκημα που της έχει παραχωρήσει το ΓΕΣ” (λες και το ΓΕΣ παραχωρεί δωρεάν κατοικίες σε φίλους και φίλες) ή “δικαιωνόμαστε δικαστικά απέναντι στους συκοφά- ντες μας” (2 ημέρες πριν βγει η δικαστική απόφαση εναντίον μου εκθέτοντας έτσι και τους δικαστές που ελέγχονται πλέον για κακοδικία και για συμμετοχή στο παραδικαστικό κύκλωμα!) και γενικότερα με την δημοσίευση σε καθημερι- Μπουζάρας προς 29η Ταξιαρχία – ΓΕΣ, 19/9/16 --- Σελίδα 10 νή βάση προσβλητικών, χυδαίων και συκοφαντικών σχολίων σε όποιον το ζεύγος θεωρεί ως “εχθρούς” των συμφερόντων του (όπως εμένα που μέσα σε αίθουσα δικαστηρίου διέκοψαν την δίκη αποκαλώντας με “ανθέλληνα”, “προδότη”, “τουρκόσπορο” και πως “τα παίρνω τα φράγκα από το τουρκικό προξενείο”) και με πολλά άλλα ανάλογα η παραχώρηση αυτού του ακινήτου προς εξυπηρέτηση των σκοπών αυτής της ιδιωτικής εταιρείας αυτών των συγκεκριμένων ιδιωτών, προάγει την κοινωνική συνοχή και την δημιουρ- γία κλίματος ειρηνικής συμβίωσης στην ακριτική και μειονοτική περιοχή της Θράκης; 29. Πριν το ΓΕΣ παραχωρήσει το εν λόγω τεράστιο ακίνητο στο ζεύγος Φριτζαλά και Νικοπούλου, ζήτησε την γνωμάτευση κάποιας άλλης κρατικής υπεύθυνης υπηρεσίας π.χ. Υπουργείο Εξωτερικών ή Κρατική Ασφάλεια ή Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών κλπ σχετικά με την συμπεριφορά, ψυχοσύν- θεση και γενικότερη κοινωνική παρουσία των εν λόγω ατόμων και τις τυχόν επιπτώσεις που όλα αυτά μπορεί να επιφέρουν στην τοπική κοινωνία της Θράκης ή απλά το ΓΕΣ μόνο του, για τους δικούς του λόγους και με τα δικά του κίνητρα, αποφάσισε να παραχωρήσει το ακίνητο; Εφόσον πρόκειται για ακίνητα τα οποία συνήθως βρίσκονται σε ακριτικές περιοχές και δίπλα στα σύνορα, σε κάποιες περιπτώσεις με “ειδικές” ομάδες πληθυσμών στις εν λόγω περιοχές, το ΓΕΣ δεν επιθυμεί να γνωρίζει ή να υπολογίζει τις επιπτώσ- εις της δραστηριοποίησης ορισμένων ιδιωτών ή ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ που χρησιμο- ποιούν τις στρατιωτικές αυτές υποδομές ως εφαλτήριό τους; 30. Ελαβε υπόψη του το ΓΕΣ την προηγούμενη πολιτική δραστηριότητα αλλά και την μετέπειτα της παραχώρησης του ακινήτου πολιτική δραστηριότητα των εν λόγω ατόμων και του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος – πολιτικών συνεργατών τους όσον αφορά τόσο στην παραχώρηση του ακινήτου, όσο και στην συνέχιση της χρήσης αυτού; Είναι δηλαδή το ΓΕΣ σύμφωνο με αυτές τις δραστηριότητες, οι οποίες και πάλι χρησιμοποιούν ως εφαλτήριο τις εν λόγω στρατιωτικές υποδομές; Δηλαδή από τα εν λόγω άτομα το ΓΕΣ παρουσιάζεται ούτε λίγο – ούτε πολύ κάτι σαν υποστηριχτής όλων αυτών των δραστηριοτήτων τους και όχι μόνο των παρανόμων “φιλανθρωπι- κών” δραστηριοτήτων. 31. Η 29η Ταξιαρχία Πεζικού Κομοτηνής και συγκεκριμένα το 511 Τάγμα Πεζικού, σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα παραχώρησης χρήσης, είναι υπεύθυνες υπηρεσίες ελέγχου του ακινήτου σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ολο αυτό το διάστημα μέχρι σήμερα, Σεπτέμβριο του 2016, το 511 Τάγμα Πεζικού πόσους ελέγχους διενήργησε και ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών; Διαπίστωσε π.χ. κάποια παράβαση της χρήσης του ακινήτου ή κάποια πολεοδομική υπηρεσία; Η μήπως όλα αυτά τα διαπιστώνουμε μόνο εμείς και οι μονάδες του ΓΕΣ “δεν βλέπουν τίποτα”; 32. Ο σημερινός διοικητής του 29ου Συντάγματος Πεζικού Κομοτηνής κος Νιζάμης έχει ενημερωθεί προσωπικά από εμένα και τους συνεργάτες μου σε Μπουζάρας προς 29η Ταξιαρχία – ΓΕΣ, 19/9/16 --- Σελίδα 11 ιδιαίτερη συνάντηση που είχαμε στο γραφείο του τον Ιούνιο του 2016 για τα περισσότερα από τα παραπάνω αλλά και για τις κατά την δική μας άποψη επιπτώσεις που θα υπάρξουν από την δράση των εν λόγω ατόμων στην ευαίσθητη από κάθε άποψη περιοχή μας. Υπήρξε κάποια ενέργεια του κου Νιζάμη προς ενημέρωση του ΓΕΣ για όλα αυτά, όπως ο ίδιος υποσχέθηκε; 33. Σήμερα, Σεπτέμβριο του 2016, μετά από την αποκάλυψη πλείστων παρα- νομιών της εν λόγω εταιρείας που εδρεύει στο εν λόγω ακίνητο ιδιοκτησίας του ΓΕΣ, παρανομίες στις οποίες δυστυχώς συμμετείχαν και δικαστικοί όπως η εισαγγελέας ανηλίκων Ροδόπης κα Μελισσάρη (η οποία μετατίθεται δυσμε- νώς από την πόλη) αλλά και ο δήμαρχος Κομοτηνής Πετρίδης (ο οποίος ελέγχεται πειθαρχικά από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση αλλά και ποινικά από την Ελληνική Δικαιοσύνη – Γ16/187α υπόθεση) και σύμφωνα με όλα τα παραπάνω για τα οποία φυσικά σας παρέχω όλα τα απαραίτητα συνημμένα ως αποδεικτικά στοιχεία, το ΓΕΣ εξακολουθεί να θεωρεί πως η εν λόγω εταιρεία και οι εν λόγω ιδιώτες κάνουν ορθή χρήση των υποδομών του Ελληνικού Στρατού; 34. Στην απάντησή σας με ημερομηνία 6 Απριλίου 2013 με την οποία εγκρί- νετε την παραχώρηση του εν λόγω ακινήτου στην εν λόγω εταιρεία, ταυτόχρο- να ακυρώνετε ως ΓΕΣ την προηγούμενη παραχώρηση του ίδιου ακινήτου στην Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Ροδόπης. Μπορώ να μάθω σχετικά με αυτή την παραχώρηση και να μου παραχωρηθούν όλα τα σχετικά όπως και τον λόγο ακύρωσης της εν λόγω παραχώρησης στους Προσκόπους; 35. Προτίθεστε να μου αποστείλετε όσα από τα παραπάνω ζητώ, χωρίς να εμπεριέχονται σε αυτά προσωπικά δεδομένα ευαίσθητου χαρακτήρα χωρίς εισαγγελική παραγγελία; Είναι νομίζω ευκόλως κατανοητό από ανθρώπους της δικής σας νοημοσύνης, επαγγελματικής εμπειρίας και αστικής πατριωτικής συνείδησης πως στην παρούσα φάση και έπειτα από τις άνομες και ανήθικες επιθέσεις με απάτες και κομπίνες που έχω δεχθεί προσωπικά από ορισμένους και ορισμένες πως εδώ και περίπου 4 μήνες, από την στιγμή που ξεκίνησα να παραλαμβάνω δεκάδες μηνύσεις καθώς και να γίνομαι άθελά μου “πρωταγωνιστής” σε εκατοντάδες σχόλια στο διαδίκτυο από παράφρονες εθνικιστές και τους άφρονες θρησκόληπτους οπαδούς τους πως μέχρι σήμερα δεν έχω πράξει το ΕΛΑΧΙΣΤΟ ώστε να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, όπως ο νόμος ορίζει:  Δεν πήγα με δικηγόρο στους πρωτοδίκες και τους άφησα να διαπρά- ξουν μία εμφανέστατη κακοδικία χειρίστου είδους εις βάρος μου.  Δεν ζήτησα αυτόφωρο την 3η Αυγούστου κατά την εκδίκαση της υπόθε- σης για τους Φριτζαλά και Νικοπούλου όταν τα δύο αυτά άτομα με απο- κάλεσαν μέσα στην αίθουσα την ώρα της εκδίκασης “τουρκόσπορο”, “ανθέλληνα”, “προδότη” και πως “τα πήρα τα φράγκα από το τουρκικό προξενείο” με αποτέλεσμα την διακοπή της δίκης. Μπουζάρας προς 29η Ταξιαρχία – ΓΕΣ, 19/9/16 --- Σελίδα 12  Δεν ζήτησα την δίωξη χιλιάδων οπαδών τους οι οποίοι με αποκαλούν με τρισχειρότερες εκφράσεις στις ιστοσελίδες των Φριτζαλά και Νικο- πούλου στο διαδίκτυο με την δική τους παρότρυνση και πολλά άλλα. Υπομένω με εξαιρετική σταθερότητα και επιμονή όλη αυτή την άθλια φασιστι- κή και εμφανώς παρακρατική οπερέτα με στόχο εμένα προσωπικά καθώς από τις πρώτες ημέρες και εξαιτίας της εξαιρετικής σοβαρότητας της κατάστα- σης διαπίστωσα πως δεν είμαι σε θέση να υπερασπιστώ νομίμως το άτομό μου χωρίς, ξεσκεπάζοντας σε δημόσια θέα τις παρακρατικές αυτές δραστη- ριότητες φανατικών και παραφρόνων ανθρώπων, να εκθέσω ανεπανόρθωτα καίριες δομές του Κράτους στην ευαίσθητη περιοχή της Θράκης. Τα ερωτήματα που σας απευθύνω ως άνω είναι απλά και ενδεικτικά. Θα μπο- ρούσα μαζί με τους συνεργάτες μου όλα αυτά και δεκάδες ακόμη πιο δύσκολα να σας τα απευθύνουμε δημοσίως διά του Τύπου αλλά δεν το πράττουμε. Δεν είμαι σε θέση να σας υποδείξω τι να πράξετε και ούτε θέλω να γνωρίζω. Αυτό όμως που ΑΠΑΙΤΩ από το ελληνικό κράτος και τις υπηρεσίες του, μυστι- κές ή φανερές, είναι να ενεργήσουν πάραυτα και χωρίς εμπλοκή πολιτικών προσώπων που θα δημιουργούσαν κολλήματα ώστε αυτές οι παρακρατικές ομάδες να μην βρίσκουν συμπαραστάτες σε κάθε δομή του επίσημου Κρά- τους στον βρώμικο και παρακρατικό πόλεμο που κήρυξαν εναντίον μου και εναντίον κάθε δημοκρατικού πατριώτη που ανησυχώντας για την δράση τους ανησυχεί για την ασφάλεια την δική του και της οικογένειάς του από καταστά- σεις που ήδη αυτά τα άτομα έχουν ξεκινήσει να δημιουργούν στην Θράκη. Επειδή ο σοφός ελληνικός λαός υποστηρίζει πως “τα πολλά λόγια είναι φτώ- χεια” θα παρακαλούσα όλα τα παραπάνω όπως απαντηθούν επαρκώς, γρα- πτώς ή και προφορικώς προς εμένα και όπως όλοι, στον βαθμό της ευθύνης που σας αναλογεί, να φροντίσετε ώστε να αποκατασταθεί η έννομη τάξη και η άσκηση διοίκησης από το επίσημο Ελληνικό Κράτος και όχι από άλλες “παράλληλες δομές” στην περιοχή της Θράκης. Με τιμή, Σωτήριος Μπουζάρας Χαλκοκονδύλη 29, 69132, Κομοτηνή Μέλος της Ενωσης Συντακτών Διαδικτύου Ιδρυτής της ηλεκτρονικής εφημερίδας “RodopiNews.gr” Συνεργάτης της εβδομαδιαίας εφημερίδας “Φωνή της Ροδόπης” Τηλ.: 6948 050700

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου