Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012

ΘΑΝΑΤΙΦΟΡΕΣ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -ΤΥΠΟΥ


Ελλιπής η ανεξαρτησία των ΜΜΕ στην Ελλάδα
Ελλιπής η ανεξαρτησία των ΜΜΕ στην Ελλάδα
Τι προκύπτει από την έρευνα Mediadem του ΕΛΙΑΜΕΠ

Η αξιολόγηση της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα ήταν το θέμα της ημερίδας που διοργάνωσε σήμερα Τρίτη 11 Νοεμβρίου το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας του ερευνητικού προγράμματος Mediadem, καθώς και οι προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας των ελληνικών ΜΜΕ.

Όπως προκύπτει από την έρευνα η ελληνική πολιτική για τα μέσα ενημέρωσης έχει έντονα πολιτικοποιημένο χαρακτήρα. Οι σχέσεις συνδιαλλαγής που αναπτύχθηκαν μεταξύ της πολιτικής τάξης και τα ενημερωτικά μέσα έχουν υπονομεύσει σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργία των μέσων ως ανεξάρτητων φορέων πληροφόρησης. Την ίδια στιγμή η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας των μέσων σε έναν περιορισμένο αριθμό επιχειρηματιών μαζί με την περιθωριοποίηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ενίσχυσαν την τάση αυτή.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η κεντρική εξουσία στην Ελλάδα διατηρεί τον κύριο και σχεδόν αποκλειστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων για τη διαμόρφωση της πολιτικής. Η διαβούλευση με τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη και άλλους φορείς είναι η εξαίρεση παρά ο κανόνας. Αν σε αυτά προσθέσει κανείς και τις αφανείς σχέσεις των ιδιοκτητών των ΜΜΕ με την εξουσία αντιλαμβάνεται ότι συνέπεια όλων αυτών είναι το ιδιότυπο και πολύπλοκο ρυθμιστικό πλαίσιο που δεν εξασφαλίζει την αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα οι ερευνητές επισημαίνουν τη μη ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, που έχει σαν αποτέλεσμα μια ουσιαστικά αρρύθμιστη αγορά που δεν λειτουργεί για το δημόσιο συμφέρον.
Η ελλιπής ανεξαρτησία της ανεξάρτητης αρχής
Στην έρευνα τονίζεται ότι παρά την ύπαρξη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης η «ρυθμιστική ανεξαρτησία» είναι ελλιπής. Βασικό συστατικό είναι ο τρόπος διορισμού των μελών του Συμβουλίου, διαδικασία στην οποία οι εκάστοτε κυβερνήσεις παίζουν πρωταρχικό ρόλο. Οι ερευνητές τονίζουν επίσης ότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου δεν φανερώνουν ευαισθησία ως προς την προστασία των μέσων ενημέρωσης από πολιτικές ή άλλης φύσεως παρεμβάσεις, ενώ το συμβούλιο έχει κατά καιρούς επιβάλει κυρώσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως περιοριστικές της ελευθερίας του λόγου.
Ο κυβερνητικός έλεγχος της ΕΡΤ
Ο κρατικός παρεμβατισμός στην ΕΡΤ είναι ένα ακόμα θέμα που θίγεται στα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία η εκτελεστική εξουσία διορίζει απευθείας την πλειοψηφία των μελών του ΔΣ της εταιρείας και μπορεί να τα ανακαλεί κατά το δοκούν. Επιπλέον οι εκάστοτε κυβερνήσεις διατηρούν τον πολιτικό έλεγχο των οικονομικών της ΕΡΤ με την έγκριση των προϋπολογισμών της. Αυτό το πλαίσιο υπονομεύει τη δημοσιογραφική, προγραμματική και οικονομική ανεξαρτησία της ΕΡΤ, ενώ παράλληλα βλάπτει την αξιοπιστία της απέναντι στους πολίτες. 
Η αυτορρύθμιση δεν εξσφαλίζει την ελεύθερη έκφραση των δημοσιογράφων 
Το σύστημα αυτορρύθμισης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος δεν έχει καταφέρει να περιχαρακώσει το δικαίωμα του δημοσιογράφου στην ελεύθερη έκφραση. Οι δημοσιογραφικές ενώσεις της χώρας ασχολούνται περισσότερο με τη διασφάλιση των μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των μελών τους, αλλά όχι με τη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης των δημοσιογράφων και κυρίως των ελεύθερων επαγγελματιών (freelancers), ούτε με την αποτροπή των εργοδοτικών αυθαιρεσιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου