Τρίτη 5 Απριλίου 2016

ΣΑΝ ΙΔΕΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΗ... ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΣΥΝΑΡΤΗΤΟ ΑΣΚΕΡΙ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ; THIS IS THE PROBLEM...

Νέο φρούτο της “αριστερής κυβέρνησης! Οι “Μονάδες Υγείας της γειτονιάς” έρχονται!!


ÁÈÇÍÁ-ÓõãêÝíôñùóç äéáìáñôõñßáò ìåëþí ôçò ÐáíåëëÞíéáò Ïìïóðïíäßáò ÅñãáæïìÝíùí Äçìüóéùí Íïóïêïìåßùí (ÐÏÅÄÇÍ) óôï õðïõñãåßï Õãåßáò.

Λεφτά για τα φάρμακα δεν ξέρουμε αν θα έχουν..
Οι «Μονάδες της γειτονιάς» θα είναι ο πυρήνας του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, για την οποία το νομοσχέδιο θα είναι έτοιμο τον Ιούνιο, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Σταμάτη Βαρδαρό. Στο επίκεντρο βρίσκεται ασθενής και οι Μονάδες της γειτονιάς  θα στελεχωθούν με γενικούς γιατρούς, παθολόγους, παιδίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς
νοσηλευτές και επισκέπτες υγείας και θα προσφέρουν ολιστική φροντίδα, με έμφαση στην πρόληψη και την αγωγή υγείας σε συγκεκριμένο πληθυσμό, που θα ανέρχεται γύρω στις 10.000.
Κέντρο αναφοράς για τις «Μονάδες της γειτονιάς», θα είναι το Κέντρο Υγείας ή η Μονάδα του Πρωτοβάθμιου Δικτύου Υγείας της περιοχής και οι δομές αυτές θα αποτελούν τη βάση της πυραμίδας του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.
Το Νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας θα είναι έτοιμο τον Ιούνιο και σε πρώτη φάση θα υπάρξει πιλοτική εφαρμογή τριετούς διάρκειας, σε τέσσερις αστικές περιοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης. Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης. Αρχικά θα δημιουργηθούν 30 «Μονάδες της γειτονιάς», που θα στελεχωθούν με επικουρικό ιατρικό και παραιατρικό προσωπικό, και όπως είπε ο γενικός γραμματέας θα χρειασθούν περίπου 300 άτομα.
Σταδιακά το σύστημα θα επεκτείνεται, με στόχο το 2020 η κάλυψη να αγγίζει το 40 με 50% του αστικού πληθυσμού, δηλαδή 4,5 εκ. πολίτες να έχουν πρόσβαση σε «Μονάδα Υγείας της γειτονιάς».
Ένα σημαντικό θέμα που θίγει ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας είναι η «εκπαίδευση» του πολίτη για την λειτουργία του συστήματος, τονίζοντας ότι η ΠΦΥ, με τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση έχει «απαξιωθεί, και όχι τυχαία», όπως λέει, αλλά «για να οδηγηθεί ο ασθενής στον ιδιωτικό τομέα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου