Δευτέρα 1 Μαΐου 2017

ΜΕΓΑΛΟΣ ΒΡΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ....!!!

ΔΕΗ: "ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΧΑΡΑΤΣΙ 13,21 ΕΥΡΩ ΣΕ 7000 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ"
Το Σωµατείο "∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ" µετά από 
πολλές καταγγελίες πολιτών, για χρεώσεις 
(χαράτσι) των 13,20 € + Φ.Π.Α. = 16 €, για 
κοµµένες ασφάλειες και δήθεν ρευµατοκλοπές, κατέθεσε 
πρόταση στη Γενική Συνέλευση της ∆ΕΗ στα µέσα 
του Μάρτη, ζητώντας ενηµέρωση, αλλά και 
πλήρη κατάργηση του χαρατσιού. 
Οι υπεύθυνοι παρέπεµψαν το θέµα µας στη 
Νοµική Υπηρεσία της ∆ΕΗ
Η απόφαση που πάρθηκε στο τέλος του µήνα ήταν ότι 
σε όλα αυτά υπάρχει ο δόλος της ρευµατοκλοπής, άρα σωστά 
επιβλήθηκε αυτό το χαράτσι. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι αυτό το 
χαράτσι µοιράστηκε σε 7.000 περίπου καταναλωτές στην 
περιοχή µας και πάνω από 100.000 σε όλη τη χώρα. Οι 
ληξιπρόθεσµες οφειλές φθάνουν συνολικά τα 2,1 δις και έχουν 
διακανονιστεί τα 800 εκ., όπως ανέφερε στη Βουλή ο Πρόεδρος και 
∆ιευθύνων Σύµβουλος της ∆.Ε.Η. κ. Εµ. Παναγιωτάκης. Οι 
Εργολαβικές Εταιρείες που έχουν αναλάβει τις διακοπές
 ρεύµατος έχουν προχωρήσει, για....
τους µήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο σε 50 – 60 διακοπές, κατά 
µέσο όρο ηµερησίως στην περιοχή µας. 

Οι "Θεσµοί" πιέζουν να κόβεται το ρεύµα και για χρέη κάτω 
των 500 Ευρώ. Η Εισαγγελία έχει βάλει στο αρχείο το φάκελο ενάντια στις εισπρακτικές εταιρείες και της εγκληµατικής τους δράσης, "ξεπλένοντάς" τες. Από το 2010 µέχρι το α' εξάµηνο του 2014 οι αυξήσεις στην οικιακή κατανάλωση, µέσα από νέους φόρους, τέλη και αυξήσεις φόρων, είναι της τάξης του 526% και µέχρι τα τέλη του 2017 θα αγγίξει το 640%, όπως επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της Eurostat. Παρόλες τις ρυθµίσεις (δόσεις, κοινωνικό τιµολόγιο) τα κόκκινα τιµολόγια ανέρχονται στο 1.500.000 και µόνο τα 650.000 βρίσκονται σε ρύθµιση. 

Οι δανειστές απαιτούν πώληση των µονάδων παραγωγής σε 
ποσοστό 40%, εκχώρηση πελατών της σε ανταγωνιστικές ιδιωτικές εταιρείες στο ίδιο ποσοστό, συνέχιση των υποχρεωτικών δηµοπρασιών φτηνής ενέργειας, συνέχιση του αποκλεισµού της ∆ΕΗ από την συµµετοχή στις ΑΠΕ και φυσικά κατάργηση κάθε εργασιακού δικαιώµατος, µε τελικό όριο της µαζικές απολύσεις που θα γίνονται και µέσα από διάφορες αξιολογήσεις προσωπικού. Η απαίτηση των θεσµών ζητά το 40% να υπολογιστεί µε βάση την εγκατεστηµένη ισχύ που είχε η ∆ΕΗ τον Αύγουστο του 2015 και ήταν 12.500 MW από τότε, έχοντας αποσυρθεί µια σειρά παλιών λιγνιτικών και πετρελαϊκών µονάδων συνολικής ισχύος 1.000 MW, όπως της Πτολεµαΐδας, του Λαυρίου και του Αγίου Γεωργίου. Αυτό κατεβάζει την εγκατεστηµένη ισχύ στα 11.500 ΜW και άρα τα 4.000 ΜW που είναι το 40%, είναι η χαριστική βολή. Με έντονο τρόπο χρησιµοποιείται ως µοχλός πίεσης για την πώληση µονάδων ότι η Ελλάδα δεν έχει συµµορφωθεί µε την απόφαση του Ευρωδικαστηρίου για την υποχρεωτική πρόσβαση τρίτων στο λιγνίτη. 

Το συµπέρασµα είναι ότι δεν τους ενδιαφέρει η παραγωγική διαδικασία αλλά η δηµιουργία µεσαζόντων, που φυσικά το κέρδος τους θα επιβαρύνει και αυτό τον καταναλωτή. Η άβουλη ∆ιοίκηση της ∆ΕΗ και σε απόλυτη αδυναµία να αρθρώσει αντίλογο επί όλων αυτών, παραπλανά εργαζόµενους και καταναλωτές, µιλώντας για επιχειρηµατικότητα. Η ∆ιοίκηση της ∆ΕΗ αποφασίζει την πώληση των χρεών των πελατών της. ∆εν πρόκειται φυσικά για εισπρακτικές εταιρείες, αλλά για οικονοµικά Funds, που αγοράζουν κόκκινα δάνεια. Για να εισπράξει η ∆ΕΗ το 10% των καθυστερούµενων οφειλών και κυρίως για να της δώσουν δάνειο, θα πουλήσει τις κόκκινες οφειλές. Με απλά λόγια, σύντοµα θα ξεσπιτώσουν τον κόσµο και θα βγάλουν σε πλειστηριασµό ότι έχει και δεν έχει για απλήρωτους λογαριασµούς στη ∆ΕΗ. Η ∆ΕΗ ξεκινάει κατασχέσεις στα σπίτια που αδυνατούν να πληρώσουν και να διακανονίσουν τις οφειλές τους. Οι εισπρακτικές εταιρείες της ∆ΕΗ ξεκινούν και επίσηµα τα εκβιαστικά τηλεφωνήµατα και τον ψυχολογικό πόλεµο, για την είσπραξη των ληξιπρόθεσµών οφειλών. 

ΖΗΤΑΜΕ: 
• Άµεση κατάργηση του χαρατσιού των 13,20 + Φ.Π.Α. = 16 €, 
ως παράνοµο, γιατί σε καµία περίπτωση δεν είναι ρευµατοκλοπή, αλλά και γιατί είναι µια υπόθεση που αφορά την ∆ΕΗ, ως αποκατάσταση του ρολογιού (και δεν έχει για εµάς, καµία υποχρέωση ο καταναλωτής να προστατεύει το ρολόι - εάν και αυτό αναγράφεται στη Σύµβαση που υπογράφει ο καταναλωτής). Επίσης, δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί το τιµολόγιο του καταναλωτή µε το κόστος αυτού του χαρατσιού. 
• Άµεση παύση των διακοπών ρεύµατος, βυθίζοντας έναν φτωχοποιηµένο λαό στο σκοτάδι. 
• ∆ιευκόλυνση των ευπαθών οµάδων και ανέργων, µε ελαστικότητα στην αποπληρωµή των χρεών τους, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ. ΟΧΙ: 
• Στη ∆ΕΗ των εισπρακτικών φόρων και χαρατσιών. Να πληρώνεται στους λογαριασµούς µόνο το αντίτιµο της κατανάλωσης ρεύµατος. 
• Στο ξεπούληµα της ∆ΕΗ – ΕΥ∆ΑΠ, γιατί ρεύµα και νερό δεν είναι εµπορεύµατα, ανήκουν στο ΛΑΟ. 
• Στις διακοπές ρεύµατος και της στέρησης των βασικών κοινωνικών αγαθών. 
• Στον εκφοβισµό του λαού και των Κινηµάτων, θεσµοθετώντας πρόστιµα και ποινές. ΡΕΥΜΑ ΦΘΗΝΟ – ∆ΕΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ Τηλ.: 6977 151051 - Email: epitropiagriniou@gmail.com Blog: http://epitropiagriniou.blogspot.gr FB: 

ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου