Σάββατο 4 Ιουλίου 2015

ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΗΣ ΣΙΩΝ ΤΑ ΛΕΝΕ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΜΑΣ!

ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ..ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ

ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ..ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟ “ΝΑΙ” ΤΩΝ ΣΟΪΜΠΛΕ ΚΑΙ –ΣΑΜΑΡΑ κ.λ.π ΛΑΜΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΝΤΟΠΙΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΜΕ ΠΑΤΡΟΝΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΟΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ..

***Και ξάφνου βγήκε στην επιφάνεια όλη η μούργα με τα φέρετρα της και τα ζόμπι της να υποστηρίξουν το ΝΑΙ …στην Ευρώπη και το Ευρώ!Η εντολή ήρθε αυτόματα κατ΄ευθείαν από το Βερολίνο και τα άλλα σκοτεινά κέντρα των Εβραιοτραπεζιτών. Στόχος του ΝΑΙ είναι να δοθεί η χαριστική βολή κατά της Ελλάδας..

Μα δεν συντρέχει λόγος παραμονής μας στην Ευρώπη και το ευρώ! Δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο θέμα.Κι όμως διαστροφικά-παραπλανητικα ετέθη! Για την πλήρη υποταγή μας!
Οι υποστηρίζοντες το ΝΑΙ σύρονται κυρίως από μια κακότροπη “σύνεση” και ιδίως από ιδιώνυμα συμφέροντα και από φοβία μήπως διαταραχθεί η σημερινή πανάθλια κατάσταση. Λησμονείται ότι επί 6 χρόνια η Ελλάδα έχει ξεζουμιστεί, ριμαχτεί σε όλα τα επίπεδα..

Σημειώστε ότι αν κάπως παραφουσκώσει στις εκλογές το ΝΑΙ τούτο θα οφείλεται κυρίως στους εμπορευόμενους-επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν θέλουν στις μπίζνες τους, έστω και κουτσές όπως είναι σήμερα άλλες αναταραχές.

Μόνο που ψηφίζοντας ναι.. με την σκόπιμη αμετακίνητη ακαμψία των δανειστών, δεν υπάρχει κανένα φως στον ορίζοντα…διότι οι εβραιοδανειστές μας θα ζητούν ολοένα και περισσότερα μέχρις ότου μας γονατίσουν τελείως για να ελέγχουν πλέον τα αμύθητα πλούτη μας, τα ορυκτά μας, τη κομβική γεωπολιτική θέση μας! Αυτά ορέγονται. Μέχρι και τον παρθενώνα ζήτησαν να εκμεταλλεύονται! 
Ο Τσίπρας είπε ΟΧΙ …στοπ και μη παρέκει. ΄Οχι άλλους εκβιασμούς! Θα μιλήσει ο λαός! Θέλουμε έντιμες συμφωνίες κι ‘οχι τελεσίγραφα !

Σκιάχτηκαν … Αλλά αμέσως –επειδή υπάρχει σατανικό σχέδιο- πάτησαν το κουμπάκι κι αμέσως κινητοποιήθηκαν οι εδώ πράκτορες τους, εβραοελεγχόμενοι (Από Σαμαρά, Βενιζέλο, Αβραμόπουλο έως Δένδια και Μητσοτακαίους) κι άλλους θλιβερους και υπεύθυνους-ΕΝΟΧΟΥΣ της σημερινής κατάντιας των Ελλήνων!

Αλλά και με την υερψήφιση του ΟΧΙ, ο ορίζοντας δεν θα είναι πιο φωτεινός.Μας έχουν όλους στραγγαλισμένους. Ωστόσο το ΟΧΙ θα το υπολογίσουν.. Θα ξέρουν ότι ο ελληνικός λαός ,..δεν θα υποταχθεί τόσον εύκολα, όσο οι προσκυνημένοι του ΝΑΙ , που επί 6 χρόνια υπογράφουν πάντα ΝΑΙ όλα που μας ζητάνε!

Γνωρίζουμε πως επιδιώκουν τον πλήρη αφανισμό μας. ΑΛΛΑ ΜΕ ΕΝΑ ΗΧΗΡΟ ΟΧΙ μπορεί να υπάρξει κάποια ελπίδα. Και να μην ξεχνάτε ότι με τα ΟΧΙ πορεύτηκε το έθνος των Ελλήνων μέσα στην εκπληκτική ιστορία του!


ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ:

***ΤΟ ΕΊΠΕ Ο ΣΌΪΜΠΛΕ: “Τα πάντα που συμβαίνουν στην Ελλάδα είναι προσχεδιασμένα..”

***Το προβλέπουν με το νι και με το ΣΙ τα πρωτόκολλα της Σιών!

ΜΗΝ ΑΠΟΡΕΙΤΕ ΠΟΥ ΜΑΣ ΖΗΤΟΥΝ, ΤΑΧΑ ΜΟΥ, ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ... Τα Πρωτόκολλα ΤΗΣ ΣΙΩΝ ΤΟ Αποκλαύπτουν! ΙΔΟΥ:


«Θα παρουσιάσωμεν τας μεταρρυθμίσεις ταύτας, τας οποίας σχεδιάζομεν, κατά τοιούτον τρόπον, ώστε να μη θορυβήσωμεν κανένα, θα καταδείξωμεν την ανάγκην των μεταρρυθμίσεων συνεπεία του κυκεώνος, εις τον οποίον κατέληξαν αι οικονομικαί αταξίαι των Χριστιανών. Η πρώτη αταξία, θα είπωμεν, συνίσταται εις τούτο, το ότι δηλ. άρχονται δια της συντάξεως απλού τινος προϋπολογισμού, όστις αυξάνεται από έτους εις έτος και ιδού διατί. Παρελκύουσι τον προϋπολογι-σμόν τούτον μέχρι του ημίσεως του έτους· έπειτα ζητούσιν επανορθωτικόν προϋπολογισμόν, τον ο-ποίον σπαταλώσιν εντός τριών μηνών· έπειτα ζητούσι συμπληρωματικήν τοιούτον και πάντα ταύτα καταλήγουσιν εις προϋπολογισμόν εκκαθαρίσεως. Επειδή δε ο προϋπολογισμός του επομένου έτους συντάσσεται επί τη βάσει του συνόλου του Γενικού Προϋπολογισμού, η κανονική ετησία διαφορά είναι 50%, και ο ετήσιος προϋπολογισμός τριπλασιάζεται κάθε δεκαετίαν. Χάρις εις τας τοιαύτας μεθόδους, γενομένας παραδεκτάς λόγω της αφροντησίας των χριστιανικών Κρατών, τα ταμεία των είναι κενά. Τα επακολουθήσαντα δάνεια κατεβρόχθησαν τα υπόλοιπα και ήγαγον όλα τα Κράτη εις χρεωκοπίαν.

Παν δάνειον αποδεικνύει την αδυναμίαν του Κράτους και την μη κατανόησιν των δικαιωμάτων αυτού. Τα δάνεια επικρέμονται ως η σπάθη του Δαμοκλέους επί της κεφαλής των κυβερνώντων, οίτινες αντί να λαμβάνωσιν ό,τι αναγκαιεί αυτοίς δια πρόσκαιρου φορολογίας παρά των υπηκόων των, έρχονται με τεταμένας τας χείρας να ζητώσιν ελεημοσύνην παρά των τραπεζιτών μας. Τα εξωτερικά δάνεια είναι βδέλλαι, τας οποίας εις ουδεμίαν περίπτωσιν είναι δυνατόν ν’ αποσπάση τις από του σώματος του Κράτους, εάν δεν αποσπασθώσι μόναι των ή δεν τας απορρίψη αυτό τούτο το Κράτος ριζικώς. 

Τα χριστιανικά όμως Κράτη δεν τας αποσπώσιν, αλλ’ εξακολουθούσι να επιθέτωσι νέας τοιαύτας εις το σώμα των, ούτως ώστε αμετακλήτως θα καταστραφώσιν εξ αιτίας της εκουσίας ταύτης αφαιμάξεως.

Πραγματικώς τι άλλο παριστά το δάνειον και ιδίως το εξωτερικόν; Το δάνειον είναι η έκδοσις κυβερνητικών τραπεζογραμματίων υπεχόντων υποχρέωσιν ωρισμένου τινός τόκου, αναλόγου προς το ποσόν του δανεισθέντος κεφαλαίου. Εάν το δάνειον έχη τόκον 5%, εντός είκοσιν ετών το Κρά-τος έχει πληρώσει άνευ ουδεμιάς ωφελείας τόκον ίσον προς το δάνειον, εντός 40 ετών διπλάσιον, εντός 60 ετών τριπλάσιον ποσόν και το χρέος παραμένει πάντοτε χρέος ανεξόφλητον!


Βλέπομεν εκ τούτου ότι υπό το πρόσχημα ατομικής φορολογίας το Κράτος αφαιρεί και τον τελευταίον οβολόν των πτωχών φορολογουμένων δια να εξοφλση με τους πλουσίους ξένους, παρ’ ων εδανείσθη, αντί να συλλέξη τα πλούτη του δια τας ανάγκας του χωρίς να πληρώνη τόκους.
Εφ όσον τα δάνεια παρέμεναν εσωτερικά, οι Χριστιαvoi δεν έκαμνον άλλο από του να μεταθέτωσι το χρήμα εκ του θυλακίου του πτωχού εις τα θυλάκια του πλουσίου.

Όταν όμως εξηγοράσαμεν τα πρόσωπα άτινα εχρειάζοντο δια να μεταφέρωμεν τα δάνεια επί του εξωτερικού εδάφους, όλα τα πλούτη των Κρατών διωχετεύθησαν εις τα ταμεία μας και όλοι οι Χριστιανοί ήρχισαν να καταβάλωσιν εις ημάς φόρον υποτέλειας

Εάν η επιπολαιότης των βασιλευόντων Χριστιανών εις ό,τι αφορά, τας κρατικάς υποθέσεις, εάν η διαφθορά των υπουργών ή η οικονομική άγνοια άλλων κυβερνητών επέβαλεν εις τας χώρας των φορτία χρεών, άτινα αδυνατούν να εξοφλήσουν εις τα ταμεία μας, πρέπει να γνωρίζετε ότι το τοιούτον μας εστοίχισεν ακριβά εις χρήμα και προσπάθειας!
Δεν θα επιτρέψωμεν την στασιμότητα του χρήματος, και δια τουτο δεν θα υφίστανται υπο-χρεώσεις του Κράτους, εξαιρέσει σειράς υποχρεώσεων προς 1%, ίνα μη η πληρωμή των τόκων παραδίδη την δύναμιν του Κράτους εις την εκμύζησιν των βδελλών. Το δικαίωμα εκδόσεως αξιών θα επιφυλάσσεται αποκλειστικώς δια τας βιομηχανικάς εταιρίας, αίτινες δεν δυσκολεύονται να καταβάλλωσι τους τόκους, ως εκ των κερδών άτινα επιτυγχάνουσιν, ενώ το Κράτος ουδέν κέρδος επιτυγχάνει από το χρήμα όπερ εδανείσθη, εφ’ όσον δανείζεται δια να εξοδεύση και ουχί δια να κάμη επιχειρήσεις.
.
Πόσον καταφανής είναι η έλλειψις κρίσεως εις τους καθαρώς ζωώδεις εγκεφάλους των Χριστιανών! Εδανείζοντο παρ’ ημών επί τόκω και χωρίς να σκέπτωνται ότι θα εχρειάζετο ν’ αφαιρέσωσι το χρήμα τούτο βεβαρυμένον με τους επιπλέον τόκους από τα θυλάκια του Κράτους δια να εξωφλήσωσι ημάς! Υπήρχε τι το απλούστερον από του να λαμβάνωσι το χρήμα, του οποίου είχον ανάγκην, από τους φορολογουμένους των;...
Τούτο αποδεικνύει την γενικήν υπεροχήν του πνεύματος μας, διότι κατωρθώσαμεν να τοις παρουσιάσωμεν την υπόθεσιν των δανείων υπό τοιαύτην μορφήν, ώστε να διαβλέπωσιν εν αυτή και κέρδη ακόμη δια τον εαυτόν τους.


ΔΙΧΑΣΜΟΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ;

Καταλάβατε; Δεν είναι παραμύθια τα Πρωτόκολλα. Αλλά σχέδιο Παγκοσμιοποίησης..που βρίσκεται στα τελευταία στάδια εφαρμογής τους!
Αν ξεμπερδέψουν με τη δύσκολη Ελλάδα... τότε όλα θα σαρωθούν στην υφήλιο!
Αν παρ΄ελπίδα  το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος  είναι οριακό μεταξύ του ΟΧΙ και ΝΑΙ...  τότε προβάλλει ο διχασμός, τον οποίο και πιπιλίζουν ήδη αρκετοί. Οι δικές μας εκτιμήσεις δεν τον βλέπουν να επέρχεται.
Αλλά η πρόκληση διχασμού, αποτελεί θεμέλιο λίθο των Πρωτοκόλλων.
Αλλά δεν νομίζουμε ότι μπορεί να επισυμβεί σ΄αυτή την κρίσιμη στιγμή...
Λαμβάνουμε όμως σοβαρώς υπόψη αυτό που είπε προχθές κάποιος Σιωνιστής Ευρωπαίος: " ΄Οσο βαθαίνει η κρίση στην Ελλάδα, τόσο το καλύτερο.. ΄Οσο μεγαλύτερη είναι η κρίση, τόσο ενισχύονται οι σκοποί και τα συμφέροντα μας!"
΄Ετσι το Δημοψήφισμα θα είναι κι ένα τέστ κράσ για τα μεγέθη της βλακείας ή τυχόν ευφυϊας που μας παραδέρνει.. 
Δεν χρειάζεται πονοκέφαλος... Τα εξι χρόνια καταδευνάστευσης μας από τους Εβραιοσιωνιστές "δανειστές" -βασικά όργανα της παγκοσμιοποίησης-
μαρτυρούν τα γράδα του μυαλού μας!

ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ... θα ευχόμασταν.. Αλλά οι άκαπνοι να ρίξουν καλό βόλι; Για τη βόλη τους νοιάζονται κι όχι για ...βόλι.. Ραχάτ λουκούμ Νεοέλληνα του φραπέ! 

HELLAS NEWS AGENCY-DIPLOMATIC OBSERVER

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου